Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:42

江畔獨步尋花其二

稠花亂蕊畏江濱,
行步欹危實怕春。
詩酒尚堪驅使在,
未須料理白頭人。

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 2

Trù hoa loạn nhị uý giang tân,
Hành bộ y nguy thực phạ xuân.
Thi tửu thượng kham khu sử tại,
Vị tu liệu lý bạch đầu nhân.

 

Dịch nghĩa

Hoa và nụ nở khắp bến sông,
Đi run rẩy vì kinh sợ chúa xuân.
Về làm thơ và uống rượu, vẫn có thể ứng sử ngay tại chỗ,
Kẻ đầu bạc này vẫn chưa cần thuốc thang điều trị.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rối hoa loạn nhị khắp bên sông,
Tản bộ vẹo xiên thực khiếp xuân.
Thơ rượu còn ham vui tự tại,
Bạc đầu chưa bận tới người chăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa nở rộn ràng nụ khắp bờ
Bước chân lảo đảo sợ xuân ghê
Thơ, rượu, tài ta còn có đấy
Hỏi lo đầu bạc để làm gì

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên bến nhị hoa cứ rậm dần,
Bước đi rón rén ngại màu xuân.
Rượu thơ còn muốn, quan còn đó,
Chẳng kể gì ông tóc bạc ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bến sông, hoa nhị xum xuê,
Bước đi chầm chậm sợ về chúa xuân.
Rượu, thơ, đã trải nhiều lần,
Thuốc men chưa tính cho thân bạc đầu?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bến sông hoa nhị cứ xum xuê,
Loanh quanh tản bộ, ý không nề.
Thơ rượu còn ham, sứ vẫn ở,
Chưa hề động tới kẻ tóc huê.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rực bến sông nụ, hoa đơm khắp
Run rẩy đi vì khiếp chúa xuân
Vẫn ham rượu ngọt thơ vần
Dù đầu đã bạc chưa cần thuốc thang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa tươi nhị thắm khắp bờ sông
Bước nhẹ tìm hoa ngại chúa xuân
Rượu uống thơ ngâm thù ứng dễ
Tóc sương đâu để bận chi lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời