Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2006 03:40

江畔獨步尋花其一

江上被花惱不徹,
無處告訴只顛狂。
走覓南鄰愛酒伴,
經旬出飲獨空床。

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 1

Giang thượng bị hoa não bất triệt,
Vô xứ cáo tố chỉ điên cuồng.
Tẩu mịch nam lân ái tửu bạn,
Kinh tuần xuất ẩm độc không sàng.

 

Dịch nghĩa

Bên bờ sông, bị đám hoa rụng làm ta buồn khôn nguôi,
Tâm trạng không có chỗ nào giãi bày làm phát điên.
Chạy đi tìm ông bạn rượu ở xóm nam,
Ông này đã đi uống rượu đâu xa, vì giường bỏ trống.


Đỗ Phủ làm 7 bài tuyệt cú này năm Thượng Nguyên thứ 2 (761) khi ở tại thảo đường bên khe Hoán Hoa tại Thành Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên bãi bị hoa rầy quấy mãi,
Không nơi kể lể chỉ điên cuồng.
Chạy tới mé nam tìm bạn rượu,
Mấy tuần độc ẩm một giường không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bờ sông hoa nở não lòng thay
Biết tỏ cùng ai chỉ hoá ngây
Chạy đến xóm nam tìm bạn rượu
Mười ngày đi chén độc giường đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên nước vì hoa sầu hết biết,
Không nơi thổ lộ chỉ điên cuồng.
Chợ Liễu phía nam tìm bạn rượu,
Mười hôm đi uống bỏ giường suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoa tàn, mãi nghĩ tới hoa,
Không nơi bày tỏ, chắc là hoá điên.
Xóm nam, bạn rượu, tìm liền,
Giường không, nào biết bạn hiền uống đâu?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên sông thích hoa không chịu nổi,
Không chỗ nói ra, muốn điên thôi.
Chạy xuống xóm nam tìm bạn rượu,
Giường trống: tới cữ, người đi rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên suối nhìn hoa day dứt buồn
Nếu không nói được phát điên luôn
Xóm nam chạy kiếm bạn thường nhậu
Bạn vắng cả tuần giường bỏ không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên sông hoa rụng chợt buồn ơi!
Bày tỏ cùng ai dạ rối bời.
Chạy đến xóm nam tìm bạn rượu
Giường không đi uống suốt tuần rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời