江南逢李龜年

岐王宅裏尋常見,
崔九堂前幾度聞。
正是江南好風景,
落花時節又逢君。

 

Giang Nam phùng Lý Quy Niên

Kỳ vương trạch lý tầm thường kiến,
Thôi cửu đường tiền kỷ độ văn.
Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh,
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân.

 

Dịch nghĩa

Ở nhà Kỳ vương, tôi thường hay được gặp,
Ở nhà chín Thôi lại được nghe nói về anh mấy lần.
Chính khi phong cảnh đẹp nhất ở Giang Nam,
Giữa mùa hoa rụng, lại được gặp anh nữa.


(Năm 770)

Lý Quy Niên người đời Đường, giỏi âm luật, cùng với Tôn đại nương lúc bấy giờ giỏi về múa hát. Ông là nhạc công rất được sủng ái đời Đường Huyền Tông, về sau lưu lạc ở Giang Nam, mỗi gặp giai tiết, thường ca vài bài cho mọi người nghe, ai cũng rơi nước mắt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong phủ Kỳ vương thường gặp mặt
Trước nhà Thôi Cửu biết danh ai.
Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong nhà Kỳ Vương thường vẫn thấy
Trước thềm Thôi cửu mấy lần nghe
Giang Nam phong cảnh thanh kỳ
Đến mùa hoa rụng không dè gặp anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đã nghe danh trước nhà Thôi Cửu,
Từng thấy mặt trong phủ Kỳ Vương.
Chính nơi Giang Nam phong cảnh tuyệt,
Lại gặp anh, hoa rụng ngập đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trong phủ Kỳ Vương thường thấy mặt,
Trước dinh Thôi Cửu tiếng nghe lâu.
Giang Nam cảnh sắc giờ tươi đẹp,
Nhằm lúc hoa tàn gặp gỡ nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trong phủ Kỳ Vương từng gặp mặt,
Trước nhà Thôi Cửu vẫn nghe danh.
Giang Nam cảnh trí bao tươi đẹp,
Giữa tiết hoa tàn lại gặp anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà Kỳ Vương xưa từng được gặp,
Mấy lần nhà Thôi Cửu nghe ca.
Giang Nam phong cảnh nên thơ,
Đúng mùa hoa rụng ai ngờ gặp ông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tại cửa Kỳ Vương bao lượt thấy,
Lại nhà Thôi cửu mấy lần nghe.
Giang Nam vào lúc phong cảnh đẹp,
Gặp thời hoa rụng, có ai dè!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kỳ Vương chốn ấy bao lần,
Lại nơi Thôi cửu nghe đàn anh chơi.
Giang Nam cảnh đẹp đúng thời,
Mùa hoa rụng, lại gặp người nơi đây!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dinh Kỳ vương đã từng gặp gỡ
Lại nghe danh tiếng ở nhà Thôi
Giang Nam phong cảnh tuyệt vời
Nào ngờ lại gặp giữa thời hoa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng quen nơi phủ Kỳ Vương
Trước nhà Thôi Cửu vẫn thường nghe danh
Giang Nam cảnh đẹp như tranh
Đương mùa hoa rụng gặp anh nơi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối