14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 00:59

江陵節度使陽城郡王新樓成王請嚴侍禦判官賦七字句同作

樓上炎天冰雪生,
高盡燕雀賀新成。
碧窗宿霧濛濛濕,
朱栱浮雲細細輕。
杖鉞褰帷瞻具美,
投壺散帙有餘清。
自公多暇延參佐,
江漢風流萬古情。

 

Giang Lăng tiết độ sứ Dương Thành quận vương tân lâu thành, vương thỉnh Nghiêm thị ngự phán quan phú thất tự cú đồng tác

Lâu thượng viêm thiên băng tuyết sinh,
Cao tận yến tước hạ tân thành.
Bích song túc vụ mông mông thấp,
Chu củng phù vân tế tế khinh.
Trượng việt khiên duy chiêm cụ mỹ,
Đầu hồ tản trật hữu dư thanh.
Tự công đa hạ diên tham tá,
Giang Hán phong lưu vạn cổ tình.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu trời nóng thế mà có cảm giác như băng tuyết rơi,
Tuốt trên cao, én với sẻ chúc mừng cái vừa được hoàn tất.
Mây đọng nơi cửa sổ biếc, khiến hơi âm ẩm,
Mây trôi nơi cột đỏ nhẹ nhàng.
Búa dựng, màn treo coi thấy đủ đẹp,
Ném ống, lật rương thừa vẻ trong.
Nhờ ông nhàn hạ, kéo theo đám thuộc hạ,
Cái tình thông thoáng vùng Giang Hán vốn xưa nay vẫn có.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên lầu trời nóng mà lạnh tanh,
Sẻ, nhạn bay mừng cái mới thành.
Cửa biếc khói dồn hơi âm ẩm,
Cột son mây thổi nhẹ quẩn quanh.
Dựng gậy, treo màn đủ thấy đẹp,
Ném thùng, mở túi thừa trong lành.
Nhờ ông nhàn hạ, kèm người dưới,
Xưa nay Giang Hán vẫn thân tình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong viêm nhiệt lầu mang băng tuyết,
Yến sẽ bay cao tít mừng lầu.
Sương mù bát ngát một màu,
Như mây nhè nhẹ trôi vào mừng ai.
Tài văn vũ cả hai đều giỏi,
Trò ném hồ phải nói thanh cao.
Ngài mời tân khách đông sao,
Ở nơi Giang Hán phong lưu để đời.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Băng tuyết rơi trên lầu trời nực
Én sẻ trên cao chúc mừng lầu
Mây đọng cửa, thành mưa ngâu
Mây trôi qua cột đỏ màu lướt êm
Cầm búa vén màn xem đều đẹp
Bình đưa sách tản nét thanh cao
Ông mời đám thuộc hạ vào
Xưa nay Giang Hán phong lưu vẫn thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời