Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:50

江亭王閬州筵餞蕭遂州

離亭非舊國,
春色是他鄉。
老畏歌聲斷,
愁隨舞曲長。
二天開寵餞,
五馬爛生光。
川路風煙接,
俱宜下鳳凰。

 

Giang đình Vương Lãng Châu diên tiễn Tiêu Toại Châu

Ly đình phi cựu quốc,
Xuân sắc thị tha hương.
Lão uý ca thanh đoạn,
Sầu tuỳ vũ khúc trường.
Nhị thiên khai sủng tiễn,
Ngũ mã lạn sinh quang.
Xuyên lộ phong yên tiếp,
Câu nghi há phượng hoàng.

 

Dịch nghĩa

Đình chia tay không phải là quê cũ,
Sắc xuân đúng là xứ người.
Già nên sợ tiếng ca đứt đoạn,
Sầu nối theo điệu múa mà kéo dài ra.
Ân nhân mở tiệc tiễn hành,
Quan thái thú rực rỡ toả hào quang.
Đường sông tiếp với gió khói,
Cũng tựa như phượng hoàng hạ cánh vậy.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng cũ chẳng rời bỏ,
Sắc xuân chính xứ người.
Già sợ tiếng ca đứt,
Buồn theo múa kéo dài.
Ân nhân mở tiệc tiễn,
Thái thú nét sáng ngời.
Đường sông tiếp gió khói,
Giống hệt phượng hoàng thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình chia tay không là quê cũ
Sắc xuân tươi nơi xứ sở người
Đàn ca lão sợ ngừng chơi
Buồn theo điệu múa lả lơi kéo dài
Ân nhân tiễn thân khai tiệc rượu
Toả hào quang thái thú xe sang
Mịt mờ gió khói trên sông
Tựa như quang cảnh phượng hoàng giá lâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời