Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 00:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/08/2019 20:55

解悶其十二

側生野岸及江蒲,
不熟丹宮滿玉壺。
雲壑布衣駘背死,
勞人害馬翠眉鬚。

 

Giải muộn kỳ 12

Trắc sinh dã ngạn cập giang bồ,
Bất thục đan cung mãn ngọc hồ.
Vân hác bố y thai bối tử,
Lao nhân hại mã thuý my tu.

 

Dịch nghĩa

Mọc từ bên bờ ruộng cho tới nhà tranh bên sông,
Không chín trong đầy bình ngọc để nơi cung vua.
Nơi hang mây mù, kẻ áo vải chết cong queo,
Làm người mệt, ngựa chết để cho ai làm đẹp nét mi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bên nội bờ sông rặt vải tươi!
Thềm son, hồ ngọc ngóng trông hoài!
Má hồng làm khổ bao người, ngựa?
Khe núi, bên rừng chết mặc ai!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ưa cảnh ruộng đồng bến lách lau,
Cung son, hồ ngọc chẳng quen màu.
Khe mây, áo vải rập rình chết,
Người ngựa khổ vì mày liễu chau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mọc chen bờ ruộng tới mon sông,
Không chín hồ ngọc ở trong cung.
Hang mây áo vải chết khô xác,
Mệt người chết ngựa, lông mi cong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa một chữ trong nguyên tác Hán tự. Đó là chữ 鮐 (bộ ngư), chữ thứ năm. dòng thứ ba trong nguyên tác Hán tự. Sửa thành chữ 駘 (bộ mã). Cả hai, âm Hán Việt đều đọc là thai, nhưng nghĩa khác hẳn nhau.

Lý do: Cho phù hợp với bản chép trong Toàn Đường Thi và phù hợp với nhu cầu của bài đang nói về ngựa chứ không nói về cá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ bờ ruộng bên sông trái vải
Còn tươi đầy trong vại cung son
Hang mây người ngựa chết oan
Mệt người hại ngựa vì làn mi xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lách lau mé ruộng đến bờ sông,
Bình ngọc trong cung chửa chín mòng.
Hang thẳm bỏ thây thương áo vải,
Biết bao người, ngựa luỵ mày xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời