Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 00:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/10/2008 00:59

解悶其九

先帝貴妃今寂寞,
荔枝還復入長安。
炎方每續朱櫻獻,
玉座應悲白露團。

 

Giải muộn kỳ 09

Tiên đế, Quý phi kim tịch mịch,
Lệ chi hoàn phục nhập Trường An.
Viêm phương mỗi tục chu anh hiến,
Ngọc toạ ưng bi bạch lộ đoàn.

 

Dịch nghĩa

Minh Hoàng, Dương Quý Phi trước giờ đây đã yên mả rồi,
Trái vải vẫn được đưa vào Trường An.
Vùng nhiệt đới cứ tiếp tục dâng anh đào đỏ,
Nhà ngọc những muốn buồn lúc gặp tiết thu.


(Năm 767)

Từ bài này trở đi, Đỗ Phủ viết về trái vải và việc chuyên chở nó về kinh đô. Cũng có ý than cho thân phận kẻ sĩ không hanh thông như trái vải. Ý phỏng theo bài phú Lệ chi của Trương Cửu Linh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tiên đế, quý phi đều vắng ngắt
Vải không còn chuyển đến Trường An
Phương Nam anh đào tiếp tục nộp
Điện ngọc lo chăng móc trắng tràn?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiên đế, quý phi giờ vắng ngắt,
Trường An, vải vẫn chuyển về đây.
Hồng đào giữ lệ, phương nam tiến,
Điện ngọc khỏi lo trắng móc dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quý phi vua trước đã mồ yên,
Trái vải vẫn đưa tới Trường An.
Vùng nam cứ hiến anh đào đỏ,
Nhà ngọc hằng mong tiết thu buồn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua cùng Quý phi nay yên mả
Về Trường An trái vải vẫn vào
Phương nam vẫn hiến hồng đào
Điện lo móc trắng kết vào trái ngon.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời