解悶其五

李陵蘇武是吾師,
孟子論文更不疑。
一飯未曾留俗客,
數篇今見古人詩。

 

Giải muộn kỳ 05

Lý Lăng, Tô Vũ thị ngô sư,
Mạnh tử luận văn cánh bất nghi.
Nhất phạn vị tằng lưu tục khách,
Sổ thiên kim kiến cổ nhân thi.

 

Dịch nghĩa

Lý Lăng và Tô Vũ là thày của ta,
Bạn thơ họ Mạnh bàn về văn chương rất xác đáng.
Chưa từng mời ông được một bữa cơm,
Nay coi vài bài của ông thấy ông viết theo người xưa.


(Năm 767)

Bài này nhằm ca ngợi Mạnh Vân Khanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lý Lăng, Tô Vũ đó thầy ta
Bàn văn, Mạnh Tử chẳng ngờ được đâu
Miếng cơm cùng khách chia nhau
Mấy thiên ấy nói thế nào thơ xưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lý Lăng, Tô Vũ chính là thầy,
Mạnh Tử luận văn khỏi ngại đây!
Chia xẻ thưng cơm, lưu khách tục,
Mấy thiên thơ cổ thấy đời nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lý Lăng, Tô Vũ chính thày ta,
Bàn văn họ Mạnh chẳng thể ngờ.
Một bữa chưa hề mời khách tục,
Vài chương nay thấy thơ người xưa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là thày ta Lý Lăng, Tô Vũ
Luận văn chương Mạnh tử tuyệt vời
Chưa từng mời được cơm xơi
Coi thơ ông viết tựa người thủa xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tô Vũ, Lý Lăng vốn bậc thầy
Bàn văn, Mạnh tử ý thâm sâu
Chưa từng một bữa cơm mời khách
Thơ viết đôi bài rõ thể xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời