Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 08:06

解悶其二

商胡離別下揚州,
憶上西陵故驛樓。
為問淮南米貴賤,
老夫乘興欲東流。

 

Giải muộn kỳ 02

Thương hồ ly biệt há Dương Châu,
Ức thượng Tây Lăng cố dịch lâu.
Vi vấn Hoài Nam mễ quý tiện,
Lão phu thừa hứng dục đông lưu.

 

Dịch nghĩa

Tính kế đi xa mới xuống vùng Dương Châu,
Nhớ lúc lên lầu quán dịch cũ ở Tây Lăng.
Vì hỏi thăm gạo đắt rẻ nơi Hoài Nam,
Ông già mới nhân hứng mà muốn sang vùng đông.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Khách buôn từ giã xuống Dương Châu
Trạm cũ Tây Lăng nhớ mái lầu
Nhắn hỏi Hoài Nam gạo đắt rẻ?
Sang đông lão muốn ở chơi lâu!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giã từ, thương khách xuống châu Dương,
Trạm cũ lầu tây mãi nhớ thương.
Hỏi gạo Hoài Nam giờ đắc rẻ,
Về đông lão hứng giục lên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tính kế đi xa tới châu Dương,
Nhớ lúc lầu dịch cạnh Tây Lăng.
Thăm hỏi Hoài Nam gạo đắt rẻ,
Phía đông nhân hứng lão theo dòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ giã Dương Châu khách thuận đường
Nhớ hồi lầu quán cũ Tây Lăng
Hoài Nam giá gạo nay sao nhỉ?
Lão hứng sang đông thử một lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách biệt xuống Dương Châu xa thẳm
Nhớ lần lên quán cổ Tây Lăng
Hỏi thăm giá gạo Hoài Nam
Già này nhân hứng muốn sang đông làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời