15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:55

峽中覽物

曾為掾吏趨三輔,
憶在潼關詩興多。
巫峽忽如瞻華嶽,
蜀江猶似見黃河。
舟中得病移衾枕,
洞口經春長薜蘿。
形勝有餘風土惡,
幾時回首一高歌。

 

Giáp trung lãm vật

Tằng vi duyện lại xu tam phụ,
Ức tại Đồng Quan thi hứng đa.
Vu Giáp hốt như chiêm Hoa Nhạc,
Thục giang do tự kiến Hoàng Hà.
Chu trung đắc bệnh di khâm chẩm,
Động khẩu kinh xuân trưởng bệ la.
Hình thắng hữu dư phong thổ ác,
Kỷ thì hồi thủ nhất cao ca.

 

Dịch nghĩa

Từng làm viên lại phục vụ tam phụ,
Nhớ tới khi ở Đồng Quan hứng thơ nhiều.
Nơi Vu Giáp bỗng như thấy núi Hoa Nhạc,
Sông Thục cũng giống như thấy Hoàng Hà vậy.
Trong thuyền, mang bệnh nên thay áo, gối luôn,
Cửa động qua mùa xuân dây leo dài ra.
Cảnh vật có đẹp thật đấy, nhưng thời tiết độc,
Có lúc nào được quay lại nhìn mà ca vang không?


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Từng làm tên lại theo ba vị,
Nhớ ở Đồng Quan lắm tứ thơ.
Non Vu chợt thấy như Hoa Nhạc,
Sông Thục nhìn ra rõ Hoàng Hà.
Trong thuyền mang bệnh rời chăn gối,
Cửa động xuân về thõng bệ la.
Hình thế đẹp sao, phong thổ độc,
Chừng nào quay cổ để vang ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Từng làm quan lại Hoa Châu,
Đến Đồng Quan thực dồi dào hứng thơ.
Vu Giáp đây giống Hoa Nhạc ngàn xưa,
Nhìn Thục Giang tưởng Hoàng Hà vẫn đó.
Nằm thuyền bệnh mang chăn lên bờ nghỉ,
Động vào xuân cây diễm lệ thêm dài.
Cảnh đẹp xinh phong thổ chẳng thương ai,
Cất tiếng hát, mấy lần quay đầu bạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng làm lại giúp quan huyện lệnh
Nhớ Đồng Quan thi hứng có dư
Tưởng núi Hoa tại kẽm Vu
Thục giang trông tựa Hoàng Hà xa xôi
Trong thuyền bệnh di dời gối áo
Qua mùa xuân mộc thảo dài thêm
Cảnh xinh phong thổ chẳng hiền
Quay đầu đôi lúc ca liền vài câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời