Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:30

峽隘

聞說江陵府,
雲沙靜眇然。
白魚如切玉,
朱橘不論錢。
水有遠湖樹,
人今何處船。
青山各在眼,
卻望峽中天。

 

Giáp ải

Văn thuyết Giang Lăng phủ,
Vân sa tĩnh miểu nhiên.
Bạch ngư như thiết ngọc,
Chu quất bất luận tiền.
Thuỷ hữu viễn hồ thụ,
Nhân kim hà xứ thuyền.
Thanh sơn các tại nhãn,
Khước vọng giáp trung thiên.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói phủ Giang-lăng,
Mây nước yên lặng lạ thường.
Cá trắng như nạm ngọc,
Quất đỏ chẳng kể bao nhiêu tiền.
Nước có hồ xa cây mọc ven bờ,
Người nay từ xứ nào mà tới đó.
Ngay trước mắt là núi xanh,
Nhìn lên trời giữa kẽm.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phủ Giang Lăng nghe nói,
Mây nước sao mà yên
Cá trắng như giát ngọc,
Quất đỏ chẳng kể tiền.
Nước hồ cây xa tít,
Người đâu thuyền nay gần.
Non xanh ngay trước mắt,
Giữa kẽm trời nhìn lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thường nghe nói về Giang Lăng phủ
Bãi cát và mây ở lặng yên
Cá như nạm ngọc trắng tuyền
Chẳng màng quít đỏ bao tiền vẫn mua
Nước có hồ nơi xa cây mọc
Người đi thuyền xứ khác tới đây
Núi xanh trước mắt phủ mây
Bầu trời trên kẽm lại ngây ngất nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe nói phủ Giang Lăng,
Mây, cát yên, phẳng lặng.
Cá trắng như là ngọc,
Quít đỏ tiền chẳng màng.
Nước chảy xa cây cối,
Nay kiếm thuyền ở đâu?
Núi xanh che khuất mắt,
Đất Giáp ngắm trời cao.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời