Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:45

遊子

巴蜀愁誰語,
吳門興杳然。
九江春草外,
三峽暮帆前。
厭就成都蔔,
休為吏部眠。
蓬萊如可到,
衰白問群仙。

 

Du tử

Ba Thục sầu thuỳ ngữ,
Ngô môn hứng yểu nhiên.
Cửu Giang xuân thảo ngoại,
Tam giáp mộ phàm tiền.
Yếm tựu Thành Đô bốc,
Hưu vi lại bộ miên.
Bồng lai như hà đáo,
Suy bạch vấn quần tiên.

 

Dịch nghĩa

Nơi Ba Thục buồn biết ngỏ cùng ai,
Ngô Môn hứng không còn.
Cỏ xuân nơi Cửu Giang tuốt bên ngoài,
Nơi Tam Giáp cánh buồm ban chiều ngay trước mắt.
Chán bèn chọn Thành Đô ở,
Ngưng làm kẻ ngủ ở bộ lại.
Nếu tới được Bồng Lai,
Tôi sẽ hỏi các tiên về lẽ suy yếu, già nua.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba Thục buồn ai ngỏ,
Ngô môn hứng hết rồi.
Tam giáp đây buồm tối,
Cửu giang xa cỏ tươi.
Chán chọn Thành Đô ở,
Thôi làm tên lại lười.
Hỏi tiên chuyện già yếu,
Nếu tới được Bồng Lai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngỏ cùng ai nỗi sầu Ba Thục
Nơi Ngô Môn mờ mịt hứng lên
Cửu Giang cỏ tốt ngoài biên
Còn như Tam Giáp buồm liền chiều hôm
Đều chán chọn Thành Đô để ở
Hết còn làm kẻ ngủ cơ quan
Bồng Lai nếu được tới gần
Hỏi chư tiên lẽ chuyển vần già suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồn Ba Thục, ngỏ ai cùng
Ngô Môn hứng thú mịt mùng.
Cỏ xuân Cửu Giang tít ngoại
Tam Giáp chiều lại buồm tung
Chán nản về Thành Đô ngụ
Bộ Lại kẻ ngủ thôi ngừng.
Bồng Lai nếu từng đến được
Chư tiên già hỏi giải dùm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời