遊龍門奉先寺

已從招提遊,
更作招提境。
陰壑生虛籟,
月林散清影。
天闕象緯逼,
雲臥衣裳冷。
欲覺聞晨鐘,
金人發深省。

 

Du Long Môn Phụng Tiên tự

Dĩ tòng chiêu đề du,
Canh tác chiêu đề cảnh.
Âm hác sinh hư lại,
Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
Thiên khuyết tượng vĩ bức,
Vân ngọa y thường lãnh.
Dục giác văn thần chung,
Kim nhân phát thâm tỉnh.

 

Dịch nghĩa

Đã đi thăm chùa,
Còn được ngủ lại đêm ở chùa.
Trong hang âm u mát lạnh có những âm thanh mơ hồ,
Trăng chiếu trong rừng tạo những hình ảnh trong sáng.
Sao nơi cổng trời như gần ngay bên mình,
Nằm trong mây nên quần áo lạnh toát.
Chờ nghe tiếng chuông ban mai,
Khiến người ta thức tỉnh lẻ thâm sâu của đạo pháp.


(Năm 736)

Trong những bài thơ của Đỗ Phủ còn lại đến nay, đây là bài được làm sớm nhất. Long Môn tức Y Khuyết, còn có tên là Khuyết Khẩu, núi nằm ở phía bắc huyện Y Quan, phủ Hà Nam 45 dặm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quỳnh

Đã chơi chốn chiêu đề
Lại ngủ chốn chiêu đề
Khe tối vo ve gió
Cây rừng thấp thoáng trăng
Núi cao áp tận trời
Mây phủ quần áo lạnh
Muốn tỉnh nghe chuông sớm
Khiến người giác ngộ sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Theo người lên chùa dạo
Đêm ở chùa nghỉ ngơi.
Hang tối âm mờ ảo
Trăng rừng cảnh sáng soi.
Bên cạnh sao cổng trời
nằm mây lạnh quần áo.
Chờ nghe chuông sớm mơi
Ngộ thâm sâu lẽ đạo.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đã bạn với nhà sư
Lại nằm nhờ cửa Phật
Hang hút gió vi vu
Ngàn toả trăng trong vắt
Mây dầm ao lạnh mình
Trời kề sao sát mặt
Chuông sớm gọi hồn mê
Việc đời lòng tẻ ngắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Bấy chầy mấy dịp lên chùa
Cảnh thiền ngủ lại chốn xưa đêm này
Âm ba vang vọng hang đây
Trăng thanh giãi bóng rừng cây tỏ mờ
Bệ cao bóng tượng lập lờ
Áo bay lành lạnh hững hờ mây trôi
Tỉnh ra chuông sớm đổ hồi
Quay về với Phật lòng người ước mong

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiêu đề, vào đất Phật chơi,
Lại nương cửa Phật tạm thời qua đêm.
Gió hang chợt hú, chợt êm,
Trăng soi cảnh vật, êm đềm nhô lên.
Cửa trời, sao dát kề bên,
Nằm trong mây ngủ, áo xiêm lạnh lùng.
Nghe chuông, sáng tỏ cõi lòng,
Khiến người chợt tỉnh, tinh thông nghĩa mầu...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cảnh chùa đã định đi,
Tất nghỉ nơi bồ đề.
Hang sâu vang tiếng vọng,
Trăng rừng ảnh lê thê.
Trời phủ sao đầy mắt,
Nằm mây áo lạnh ghê.
Nghe chuông sớm tỉnh ngộ,
Khiến người tỉnh giấc mê.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã theo người lên chùa ngắm cảnh
Còn được qua đêm ngủ lại chùa
Hang sâu phát tiếng mơ hồ
Trong rừng trăng chiếu cảnh như sáng ngần
Sao cổng trời tựa gần bên cạnh
Nằm trong mây nên lạnh áo quần
Chờ nghe chuông sớm vang ngân
Khiến người thức tỉnh, thấm nhuần lẽ sâu.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã đi đến viếng thăm chùa,
Còn được ngủ lại đêm qua ở chùa.
Âm u hang mát tiếng mờ,
Trong rừng trăng chiếu ảnh chùa sáng trưng.
Cổng trời sao tựa gần rừng,
Nằm trong mây núi áo quần lạnh thay.
Đợi nghe chuông tiếng ban mai,
Khiến người thức tỉnh nhiệm màu pháp môn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Ngày dạo cảnh chùa chơi
Đêm an thiền hang nhỏ
Tai vẳng tiếng mơ hồ
Nhìn phía rừng trăng tỏ.

Tinh tú hiện tầng không
Mây phủ người lạnh áo
Chuông sớm giục lòng trần
Đạo tâm bừng rốt ráo.

25.00
Trả lời