Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 13:39

移居夔州作

伏枕雲安縣,
遷居白帝城。
春知崔柳別,
江與放船清。
農事聞人說,
山光見鳥情。
禹功饒斷石,
且就土微平。

 

Di cư Quỳ Châu tác

Phục chẩm Vân An huyện,
Thiên cư Bạch Đế thành.
Xuân tri thôi liễu biệt,
Giang dữ phóng thuyền thanh.
Nông sự văn nhân thuyết,
Sơn quang kiến điểu tình.
công nhiêu đoạn thạch,
Thả tựu thổ vi bình.

 

Dịch nghĩa

Đang nằm dưỡng bệnh ở huyện Vân An,
Dời nhà tới ở gần cổ thành Bạch Đế.
Từ biệt lúc khí xuân đang thôi thúc liễu xanh tươi,
Thuyền lướt đi trên dòng sông nước trong.
Đâu đâu người dân bàn bạc về mùa màng,
Trên núi trời quang mây tạnh, chim chóc ríu rít.
Vua Vũ có công khai hoang trị thuỷ,
Nên có vùng đất trồng mầu mỡ bằng phẳng này.


Bài này được làm khoảng năm 766, khi Đỗ Phủ đang dưỡng bệnh ở Vân An (nay là huyện Vân Dương, tỉnh Tứ Xuyên) thì cùng gia quyến dời tới Quỳ châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên), gần cổ thành Bạch Đế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Vân An đang nằm dưỡng bệnh
Dọn nhà về gần Bạch Đế thành
Trời xuân đang độ liễu xanh
Thuyền đi trên nước sông trong an toàn
Dân bàn bạc mùa màng thắng lợi
Núi trời quang phơi phới chim bay
Nhờ ơn vua Vũ chốn này
Xưa vùng sỏi đá ngày nay đất trồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nằm ôm gối, huyện Vân An,
Nay, thành Bạch Đế, ta đang chuyển về.
Liễu Xuân, đi thấy buồn ghê,
Trên sông thuyền thả, bốn bề nước trong.
Nghe người nói chuyện ruộng đồng,
Núi quang, chim lượn trên không từng đàn.
Công vua dời núi rõ ràng,
Cho nên mới có đất bằng như nay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ôm gối huyện Vân An,
Thành Bạch Đế tới gần.
Xuân rời bẻ cành liễu,
Nước trong thả con thuyền.
Việc đồng nghe người nói,
Sắc núi rõ chim đàn.
Công ông Vũ đục đá,
Đất bằng mới tạo nên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời