Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:05

灩澦堆

巨積水中央,
江寒出水長。
沈牛答雲雨,
如馬戒舟航。
天意存傾覆,
神功接混茫。
干戈連解纜,
行止憶垂堂。

 

Diễm Dự đôi

Cự thạch thuỷ trung ương,
Hàn giang xuất thuỷ trường.
Trầm ngưu đáp vân vũ,
Như mã giới chu phàng.
Thiên ý tồn khuynh phúc,
Thần công tiếp hỗn mang.
Can qua liên giải lãm,
Hành chỉ ức thuỳ đường.

 

Dịch nghĩa

Đá lớn nằm ngay giữa dòng sông,
Nổi lên giữa sông lạnh dài.
Đối lại với mây mưa có hình thù của trâu dầm nước,
Riêng với thuyền bè thì nó có hình ngựa răn đe.
Ý trời còn lại nơi cảnh nghiêng ngửa,
Công của thần linh là tiếp được cái vẻ hoang sơ.
Vì chiến tranh nên cứ nhổ neo hoài,
Đi hay đậu đều nhớ đến chốn mái nghiêng nguy hiểm.


(Năm 766)

Cồn Diễm Dự ở tây Quỳ Châu, nằm giữa sông Thục, mùa hè nước lớn ngập một nửa, mùa đông nước rút, hiện nguyên hình cao đến hơn hai mươi thước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vượt lên ngoài các đỉnh,
Nước đọng vòng ngay bên.
Đất dầy chúng cố bám,
Trời cao mi vươn lên.
Bảng trắng ngàn nhà ở,
Trời xanh vạn cánh thuyền.
Nhà thơ lựa câu đẹp,
Tả nó, biết ai truyền?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đá lớn nổi giữa nước,
Càng mọc cao vào đông.
Bò chìm, mây mưa tưới,
Như ngựa thuyền hãi hùng.
Ý trời muốn lật đổ,
Sức thần tiếp hỗn mang.
Binh đao liên tiếp khổ,
Đi, ở đều ngổn ngang.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngay giữa dòng là tàng đá lớn
Vượt nổi lên ngay chốn sông dài
Với mưa là con trâu cày
Với thuyền là ngựa phô bày oai phong
Ý trời còn nằm trong nghiêng đổ
Công thần linh tiếp vẻ hoang sơ
Dời thuyền hoài bởi can qua
Dù đi hay ở nhớ nhà rủ buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giữa dòng đá lớn nằm
nổi lên khoảng sông lạnh.
Mây mưa hình trâu trầm
Thuyền bè e ngựa mạnh.
Ý trời tranh nghiêng đỗ
Oai thần ẩn u thâm.
Loạn lạc dây thuyền mở
Đi, ở nhớ nhà tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời