Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:25

與嚴二郎奉禮別

別君誰暖眼,
將老病纏身。
出涕同斜日,
臨風看去塵。
商歌還入夜,
巴俗自為鄰。
尚愧微軀在,
遙聞盛禮新。
山東群盜散,
闕下受降頻。
諸將歸應盡,
題書報旅人。

 

Dữ Nghiêm nhị lang Phụng Lễ biệt

Biệt quân thuỳ noãn nhãn,
Tương lão bệnh triền thân.
Xuất thế đồng tà nhật,
Lâm phong khán khứ trần.
Thương ca hoàn nhập dạ,
Ba tục tự vi lân.
Thượng quý vi khu tại,
Diêu văn thịnh lễ tân.
Sơn Đông quần đạo tán,
Khuyết hạ thụ hàng tần.
Chư tướng quy ưng tận,
Đề thư báo lữ nhân.

 

Dịch nghĩa

Chia tay cùng bạn ai là kẻ được coi là nóng mắt,
Đã già mà bệnh lại đầy người.
Cùng giỏ nước mắt trong ngày chiều,
Đứng trước gió mà trông bụi bay đi.
Bài Thương ca cứ chìm vào trong đêm tối,
Tự làm quen với phong tục vùng Ba.
Vẫn còn ngượng với tấm thân hèn mọn này,
Xa nghe việc tế lễ mới được phục hồi.
Vùng Sơn Đông, bọn giặc bỏ chạy,
Dưới cửa nhà vua đã chấp nhận việc qui hàng nhiều lần.
Khi các tướng trở về đầy đủ hết,
Xin hãy viết thư báo cho người hiện ở phương xa.


(Năm 763)

Phụng lễ lang là chức quan có từ thời Hán với tên trị lễ lang 治禮郎. Đời Đường, vua Cao Tông vì kị huý tên vua Lí Trị nên đổi tên quan. Nhiệm vụ chức quan này là coi việc tế lễ trong triều đình cũng như tôn miếu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúc xa anh mắt ai ươn ướt
Sắp già nên bệnh vướng vít thân
Chiều nghiêng, lệ nhỏ bần thần
Gió lên chỉ thấy bụi vần vũ quanh
Khúc thương ca trở thành đêm tối
Đất Thục đày, tục nối láng giềng
Tấm thân mọn cũng thẹn thùng
Nghe như lễ mới nhận, cung kính nhiều
Miền Sơn Đông triệt tiêu quần đạo
Dưới cửa cung lơ láo bọn hàng
Gom về một mối tướng quan
Viết thư báo với người ngàn dặm xa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiễn anh ai thân thiết,
Tôi bệnh lại thêm già.
Một chiều cùng rơi lể,
Trước gió coi bụi sa.
Thương ca trong đêm tắt,
Cùng dân Ba lân la.
Thân hèn vẫn ngượng sống,
Lễ mới đật, nghe xa
Sơn Đông, bọn giặc rã,
Cửa vua tội xin tha.
Các tướng cùng về cả,
Thư cho kẻ xa nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiễn anh ai thân thiết,
Tôi bệnh lại thêm già.
Một chiều cùng rơi lể,
Trước gió coi bụi sa.
Thương ca trong đêm tắt,
Cùng dân Ba lân la.
Thân hèn vẫn ngượng sống,
Lễ mới đật, nghe xa
Sơn Đông, bọn giặc rã,
Cửa vua tội xin tha.
Các tướng cùng về cả,
Thư cho kẻ xa nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay ông ai người nóng mắt
Tuổi sắp già bệnh tật đầy người
Trời chiều nước mắt cùng rơi
Đứng nhìn trước gió khắp trời bụi bay
Bài thương ca chìm ngay đêm tối
Tự làm quen đường lối vùng Ba.
Vẫn còn ngượng thân nhỏ già
Linh đình lễ mới nghe xa thịnh hành
Vùng Sơn Đông giặc đành bỏ chạy
Dưới cửa vua nhận lấy tù binh
Trở về các tướng viễn chinh
Viết thư báo gửi bạn mình sắp xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời