與鄠縣源大少府宴渼陂

應為西陂好,
金錢罄一餐。
飯抄雲子白,
瓜嚼水精寒。
無計回船下,
空愁避酒難。
主人情爛熳,
持答翠琅玕。

 

Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi

Ưng vi tây pha hảo,
Kim tiền khánh nhất xan.
Phạn sao vân tử bạch,
Qua tước thuỷ tinh hàn.
Vô kế hồi thuyền hạ,
Không sầu tị tửu nan.
Chủ nhân tình lạn mạn,
Trì đáp thuý lang can.

 

Dịch nghĩa

Muốn vì cánh mé tây đẹp,
Nên một bữa ăn hết nhẵn tiền vàng.
Xới cơm như thấy những miếng vân mẫu vụn trắng,
Bổ dưa cảm thấy lạnh như thuỷ tinh.
Không có cách nào mà quay thuyền ngược lại được,
Vì buồn nhiều nên khó kiêng rượu.
Lòng của chủ nhân thật là niềm nở,
Chào đón bằng những lời ngọt ngào.


(Năm 754)

Lời tự: "Đắc hàn tự" 得寒字 (Lấy vần hàn).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mé tây đẹp, từ lâu vẫn muốn,
Một bữa ăn hết nhẵn tiền vàng.
Mảnh vân mẫu, hạt cơm trong,
Bổ dưa trong vắt tưởng chừng lạnh run.
Chẳng cách nào quay thuyền ngược lại,
Mà lòng buồn nên mải chuốc nhanh.
Chủ nhân tiếp thật tận tình,
Lời mời như những ngọc xanh sáng ngời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hứng vì sườn núi tây quá đẹp
Trả bữa ăn vừa hết tiền vàng
Cơm như vụn trắng vân ban
Nhai dưa lạnh lẽo như bằng thuỷ tinh
Không cách nào thuyền quành lại được
Buồn phiền suông khó gác rượu kiêng
Chủ nhân tình cảm lạn nhiên
Ngọc lang can biếc ông liền giúp cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn vì cảnh đẹp mé tây,
Tiền vàng hết nhẵn nơi nầy đến ăn.
Xới cơm thấy vụn trắng vân,
Bổ dưa cảm thấy lạnh bằng thuỷ tinh.
Kế không quay ngược thuyền dinh,
Buồn nhiều nên khó một mình rượu kiêng.
Chủ nhân niềm nở lòng riêng,
Đón chào bằng những lời duyên ngọt ngào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời