15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/11/2023 00:16

夜宴左氏莊

風林纖月落,
衣露淨琴張。
暗水流花徑,
春星帶草堂。
檢書燒燭短,
看劍引杯長。
詩罷聞吳詠,
扁舟意不忘。

 

Dạ yến Tả thị trang

Phong lâm tiêm nguyệt lạc,
Y lộ tịnh cầm trương.
Ám thuỷ lưu hoa kính,
Xuân tinh đới thảo đường.
Kiểm thư thiêu chúc đoản,
Khan kiếm dẫn bôi trường.
Thi bãi văn Ngô vịnh,
Biển chu ý bất vương (vong).

 

Dịch nghĩa

Rừng gió thổi, vầng trăng nhạt lặn,
Sương trên áo làm tiếng đàn lắng lại.
Dòng nước âm thầm chảy qua luống hoa,
Ánh sao xuân chiếu trên nhà cỏ.
Đốt ngọn nến cứ ngắn đi để xem sách,
Trông lưỡi gươm mà uống rượu hoài.
Làm thơ xong lại nghe điệu hát Ngô,
Trong ý nghĩ vẫn không quên chiếc thuyền.


Bài này được làm năm 741 trong thời kỳ Đỗ Phủ ở Lục hồn trang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rừng gió vầng trăng xế
Sương đêm lắng tiếng đàn
Lối hoa dòng nước tối
Nhà cỏ ánh sao tàn
Đọc sách khêu đèn lụn
Trông gươm nhấp chén tràn
Thơ rồi nghe điệu hát
Nhớ mãi chiếc thuyền nan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trăng lặn giữa gió rừng,
Đêm sương tiếng đàn chùng.
Suối mờ lối hoa hẹp,
Nhà cỏ ánh sao xuân.
Đọc sách nến tàn lụn,
Ngắm gương rượu chẳng ngưng,
Thơ xong nghe điệu hát,
Con thuyền nhớ rưng rưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rừng gió mờ trăng lặn,
Sương đêm đọng tiếng ngân.
Luống hoa ngậm nước chảy,
Nhà cỏ ánh sao xuân.
Ngắm kiếm nâng ly mãi,
Đọc thư nến cạn dần.
Thơ xong, Ngô vịnh tiếp,
Vẫn nhớ thuyền neo gần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngàn gió chìm vành nguyệt
Thềm sương dạo ngón đàn
Ngõ hoa, dòng nước uốn
Mái cỏ ánh sao tan
Lục sách, đèn dong thấp
Xem gươm chén dốc tràn
Thơ xong nghe tiếng hát
Thuyền mảnh ý còn toan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gió rừng nổi, trăng lờ mờ lặn,
Gảy đàn cầm áo đẫm sương đêm.
Nước vào ngấm luống hoa thơm,
Sao xuân le lói mái rơm phủ nhà.
Đốt sáp đọc sách xưa, sáp cạn,
Bàn kiếm, tay nâng chén uống tràn.
Thơ xong nghe điệu Ngô vang,
Lòng này nhớ mãi xênh xang con thuyền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió rừng nhè nhẹ trăng tàn,
Đêm sương yên tĩnh, tiếng đàn nổi lên.
Đường hoa, dòng suối ẩn bên,
Sao xuân đã gác ngay trên mái nhà.
Sách xem, tàn ngọn đuốc hoa,
Gươm nhìn, ly rượu khề khà lâu thêm.
Thơ xong, ngâm giọng Ngô lên,
Ý không quên được con thuyền bên sông...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió rừng ru trăng tàn,
Đêm sương nhẹ tiếng đàn.
Đường hoa dòng róc rách,
Mái cỏ ánh sao xuân.
Đọc sách đuốc soi lụi,
Coi gươm ly uống tràn.
Thơ xong nghe hát trẩy,
Cứ nhớ chiếc thuyền nan.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió rừng trăng khuyết lặn dần
Trong sương réo rắt vang ngân tiếng đàn
Suối êm lượn chảy hoa đàng
Sao xuân cao chiếu trên hàng mái tranh
Đọc lâu ngọn nến lụn nhanh
Càng say càng thích ngắm thanh kiếm cổ
Thơ xong nghe vịnh điệu Ngô
Mà xem ý tứ mơ hồ chiếc ghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió rừng, trăng nhạt lặn dần,
Sương đêm làm lắng tiếng đàn vọng ngân.
Dòng nước luống hoa âm thầm,
Ánh sao trăng chiếu trên làn cỏ xuân.
Sách xem ngọn nến ngắn dần,
Kiếm trông mà uống say tràn rượu ngon.
Thơ xong nghe điệu hát Ngô,
Mà trong ý tưởng mơ hồ thuyền câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế kỷ

Vầng trăng lặn giữa gió ngàn
Sương đêm lắng đọng tiếng dàn ngân nga
Lối hoa dòng nước trôi xa
Sao xuân lấp lánh mái nhà cỏ tranh
Khêu đèn đọc sách đêm thanh
Trông gương nhắp chén ấm tình nước non
Thơ xong nghe điệu hát buông
Rưng rưng lòng nhớ cánh buồm trời mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời