15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 14:59

夜宿西閣,曉呈元二十一曹長

城暗更籌急,
樓高雨雪微。
稍通綃幕霽,
遠帶玉繩稀。
門鵲晨光起,
牆烏宿處飛。
寒江流甚細,
有意待人歸。

 

Dạ túc tây các, hiểu trình Nguyên nhị thập nhất tào trưởng

Thành ám canh trù cấp,
Lâu cao vũ tuyết vi.
Sảo thông tiêu mạc tế,
Viễn đới ngọc thằng hi.
Môn thước thần quang khởi,
Tường ô túc xứ phi.
Hàn giang lưu thậm tế,
Hữu ý đãi nhân quy.

 

Dịch nghĩa

Thành mờ mờ tối vội trình thẻ ghi giờ ban đêm,
Lầu cao mưa tuyết lất phất rơi.
Hơi ướt vừa chạm màn lụa,
Xa xa sao ngọc thằng mờ mờ.
Cửa chim thước, vầng sáng mới lên,
Buồm quạ bay từ nơi đậu.
Sông lạnh lờ đờ trôi,
Như có ý chờ người về.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành mờ thẻ vội đổi,
Lầu cao mưa li ti.
Màn là hơi nhẹ thấm,
Dây ngọc treo xa mờ.
Cửa thước, ánh mai hiện,
Buồm quạ, bến đậu đi.
Lững lờ sông lạnh chảy,
Có ý chờ người về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thành tối, canh đổi gấp,
Lầu cao, bụi tuyết mưa.
Màn sa, nhìn thấp thoáng,
Ngàn sao xa mờ mờ.
Chim khách dậy sáng sớm,
Quạ tường náu bay ra.
Sông lạnh nước chảy chậm,
Cố ý đợi khách về.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành u ám trống canh điểm gấp
Trên lầu cao tuyết lất phất rơi
Lọt qua màn lụa một vài
Xa chòm sao Ngọc Thằng soi mờ mờ
Chim đậu cửa khi trời vừa sáng
Quạ trên tường sửa soạn bay đi
Dòng trôi sông lạnh lờ đờ
Hẳn là có ý đợi chờ ai chăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời