Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 22:04

夜(絕岸風威動)

絕岸風威動,
寒房燭影微。
嶺猿霜外宿,
江鳥夜深飛。
獨坐親雄劍,
哀歌嘆短衣。
煙塵繞閶闔,
白首壯心違。

 

Dạ (Tuyệt ngạn phong uy động)

Tuyệt ngạn phong uy động,
Hàn phòng chúc ảnh vi.
Lĩnh viên sương ngoại túc,
Giang điểu dạ thâm phi.
Độc toạ thân hùng kiếm,
Ai ca thán đoản y.
Yên trần nhiễu xương hạp,
Bạch thủ tráng tâm vi.

 

Dịch nghĩa

Bờ xa tít mù kia sức gió đang hoành hành,
Trong phòng lạnh bóng đuốc mờ mờ.
Vượn núi phải ở trong sương,
Chim sông đêm khuya bay.
Ngồi một mình thân thiết với cây gươm quý,
Giọng ca buồn than cho thân phận kẻ áo ngắn.
Khói bụi chiến tranh quanh quẩn nơi làng xóm,
Đầu bạc nên chí trai bị lỡ dở.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ cao oai gió động,
Buồng lạnh bóng đèn mờ.
Trong tối, chim sông liệng,
Ngoài sương, vượn núi mơ.
Hát ngao than áo ngắn,
Ngồi ngắm tiếc gươm thừa.
Khói bụi đầy phường phố,
Già đời lỗi chí xưa.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sức gió động bờ cao
Phòng lạnh ánh đèn chao
Ngoài sương vượn núi ngủ
Chim nước vượt đêm thâu.
Cô đơn ngồi gác kiếm
Áo ngắn oán than sầu.
Cổng trời khói bụi nhiễm
Thối chí khi bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bờ xa gió lộng dữ,
Phòng lạnh bóng đuốc mờ.
Vượn núi trong sương trú,
Chim sông bay đêm khuya.
Cô đơn ôm gươm báu,
Cảnh áo cụt buồn ca.
Giặc giã quanh thôn xóm,
Già rồi chí trai lơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi bờ xa gió đang lồng lộng
Nến lờ mờ phòng lạnh thê lương
Vượn rừng phải ở ngoài sương
Chim sông bay soải dặm trường đêm khuya
Ngồi một mình mân mê gươm bén
Ca giọng buồn áo chẽn phong phanh
Gió thu thổi khói bụi quanh
Chí trai đầu bạc chưa thành buồn ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời