Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 11:30

夜(露下天高秋水清)

露下天高秋水清,
空山獨夜旅魂驚。
疏燈自照孤帆宿,
新月猶懸雙杵鳴。
南菊再逢人臥病,
北書不至雁無情。
步蟾倚杖看牛斗,
銀漢遙應接鳳城。

 

Dạ (Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh)

Lộ há thiên cao thu thuỷ thanh,
Không sơn độc dạ lữ hồn kinh.
Sơ đăng tự chiếu cô phàm túc,
Tân nguyệt do huyền song chử minh.
Nam cúc tái phùng nhân ngoạ bệnh,
Bắc thư bất chí nhạn vô tình.
Bộ thiềm ỷ trượng khan Ngưu Đẩu,
Ngân Hán dao ưng tiếp phụng thành.

 

Dịch nghĩa

Móc rơi xuống, trời cao, nước sông thu trong,
Đêm thức một mình ở núi xa lạ thấy sợ.
Ngọn đèn leo lét trong con thuyền nghỉ bên sông,
Trăng non còn chiếu, có tiếng chày đập giặt áo đâu đó.
Thấy lại hoa cúc ở miền nam, thân đang mang bệnh,
Thư miền bắc không tới, nhạn khá vô tình.
Chống gậy tản bộ dưới trăng coi sao Ngưu sao Đẩu,
Thấy giải Ngân Hà vươn tới kinh thành.


(Năm 766)

Tiêu đề có bản chép là Thu dạ khách xá 秋夜客舍.

Khi Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ bỏ thảo đường, đưa gia quyến xuống thuyền đi lánh nạn tại Quỳ Châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước thu trong, trời cao, móc xuống
Đêm một mình lòng luống âu lo
Ngọn đèn leo lét trong đò
Tiếng chày giặt áo bên bờ trăng non
Cúc phương nam, thân còn mang bệnh
Thư bắc phương nhạn biếng chuyển cho
Dạo chơi lặng ngắm sao mờ
Ngân Hà vươn tới mơ hồ phượng cung

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trời cao, sương, nước trong xanh,
Khách đêm núi vắng, một mình sợ ghê.
Đèn mờ, buồm lẻ đậu kia,
Tiếng chầy đập áo, trăng khuya, khua rền.
Cúc nam, gặp, bệnh liên miên,
Vô tình, cánh nhạn, thư miền bắc đâu?
Ngắm sao, chống gậy, ngẩng đầu,
Sông Ngân vươn tới tận đâu Phượng Thành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sương thấp, trời thu, nước trong veo,
Núi hoang, thân khách, tối hồn teo.
Trăng mới sáng ngời, hai mái réo,
Đèn mờ leo lắt, một buồm neo.
Cúc nam gặp lại, người mang bệnh,
Thư bắc không về, nhạn lại eo.
Chống gậy quanh hiên coi sao sáng,
Sông Ngân vươn tới Phượng Thành theo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Móc xuống, trời cao, thu nước trong,
Núi không, đêm lạnh, khách kinh lòng.
Đêm đêm le lói, buồn cô độc,
Trăng mới lung linh cối giã chung.
Cúc Nam hai bận, nhìn ôm bệnh,
Thư Bắc không sang nhạn phụ lòng.
Chống gậy tước thềm nhìn bắc đẩu,
Dòng ngân xa tiếp Phượng hoàng cung.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời