Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 00:20

野望因過常少仙

野橋齊度馬,
秋望轉悠哉。
竹覆青城合,
江從灌口來。
入村樵徑引,
嘗果栗皺開。
落盡高天日,
幽人未遣回。

 

Dã vọng nhân quá Thường Thiếu Tiên

Dã kiều tề độ mã,
Thu vọng chuyển du tai.
Trúc phú Thanh Thành hợp,
Giang tòng Quán Khẩu lai.
Nhập thôn tiều kính dẫn,
Thưởng quả lật trứu khai.
Lạc tận cao thiên nhật,
U nhân vị khiển hồi.

 

Dịch nghĩa

Cùng cưỡi ngựa qua cầu vùng quê,
Ngóng thu sao mà vời vợi.
Trúc che tụ lại ở Thanh Thành,
Sông từ Quán Khẩu tới.
Vào thôn theo con đường người kiếm củi,
Ăn trái cây bóc vỏ trái lật.
Trời cao ngày tàn hết,
Người ở ẩn chưa đi về.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cầu quê cùng vượt ngựa,
Ngóng thu thật lao đao.
Thanh Thành, bụi trúc tụ,
Quán Khẩu, dòng sông ào.
Nếm trái, bóc vỏ lật,
Vào thôn, theo đường tiều.
Trời cao ngày tàn tạ,
Kẻ ẩn còn nơi nao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng cưỡi ngựa qua cầu thôn dã
Ngóng thu sao xa quá trời xanh
Trúc che tụ tại Thanh Thành
Sông từ Quán Khẩu vòng quanh chảy vào
Theo tiều phu thôn vào đường tắt
Nếm thử ăn trái lật vỏ nhăn
Mặt trời đang lặn xuống dần
Mà người ở ẩn vẫn không thấy về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời