Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 02:08

野老

野老籬邊江岸回,
柴門不正逐江開。
漁人網雥澄潭下,
賈客船隨返照來。
長路關心悲劍閣,
片雲何意傍琴臺?
王師未報收東郡,
城闕秋生畫角哀。

 

Dã lão

Dã lão ly biên giang ngạn hồi,
Sài môn bất chính trục giang khai.
Ngư nhân võng tập trừng đàm hạ,
Cổ khách thuyền tuỳ phản chiếu lai.
Trường lộ quan tâm bi Kiếm Các,
Phiến vân hà ý bạng Cầm Đài?
Vương sư vị báo thu Đông quận,
Thành khuyết thu sinh hoạ giốc ai.

 

Dịch nghĩa

Lão quê từ bờ sông về tới hàng rào nhà,
Cửa tre mở không ngay mặt sông.
Dân chài thả lưới nơi đầm nước trong,
Thuyền lái buôn theo nắng chiếu mà tới.
Đường đi Kiếm Các xa xôi và đau thương,
Tảng mây kia sao như có ý ngừng trôi ở Cầm Đài.
Quan quân chưa báo lấy lại được Đông Đô,
Nên tiếng tù và có vẽ hoa văn thổi trên lầu thành nghe ai oán.


Dã lão là tác giả tự xưng trong bài này. Bài này viết khoảng năm 760 trong thời gian ông ngụ trong thảo đường bên ngoài Thành Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trước dậu, bờ sông uốn, uốn vòng
Cổng tre lệch lạc mở ra sông
Theo làn nắng quái thuyền buôn tới
Xúm mặt đầm sâu bạn lưới đông
Gác Kiếm đường dài ghê hiểm trở
Đài Đàn mây mảnh ngán lông bông
Thành thu tiếng ốc nghe buồn thảm
Chưa báo quân Triều lấy quận Đông


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lão quê rời bến tới rào nhà
không đối mặt sông cửa cỏ ra.
Đầm nước trong lành dân  thả lưới
Ráng chiều soi dọi chiếc thuyền qua.
Lững lờ mây mảnh Cầm Đài tụ
Buồn bã đường dài Kiếm Các xa.
Chưa báo quận đông quân chiếm được
Thành thu ai oán tiếng tù và.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bờ sông, ven dậu lão về,
Cửa rào mở chẳng ở kề mặt sông.
Dưới đầm, thả lưới một ông,
Khách buôn, thuyền tối mới trông trở về.
Đường dài Kiếm Các, thương ghê,
Cầm Đài, sao lại nằm kề đám mây.
Chưa nghe Đông Quận thu đây,
Thành thu, tiếng ốc nghe đầy bi ai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mé sông cạnh dậu lão quê về,
Không hướng ngay sông, mở cổng tre.
Dưới đầm thả sẵn, ông chài lưới,
Chiều tối quay về, chú lái ghe.
Đường dài Kiếm Các lòng bứt rứt,
Mây lẻ Cầm Đài lại gần kề?
Đông quận quân ta chưa lấy lại,
Tiếng ốc thành thu vọng não nề.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão quê từ bờ sông tới giậu
Cổng tre không hướng đấu mặt sông
Dân chài thả lưới đầm trong
Thuyền buôn theo ráng chiều hồng buông neo
Đường Kiếm Các cheo leo bi thảm
Tảng mây kia như cảm Cầm Đài
Đông Đô giặc vẫn hãm hoài
Tù và thành thổi nghe ai oán buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời