15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 03:52

舟中夜雪有懷盧十四侍御弟

朔風吹桂水,
大雪夜紛紛。
暗度南樓月,
寒深北渚雲。
燭斜初近見,
舟重竟無聞。
不識山陰道,
聽雞更憶君。

 

Chu trung dạ tuyết hữu hoài Lư thập tứ thị ngự đệ

Sóc phong xuy Quế thuỷ,
Đại tuyết dạ phân phân.
Ám độ nam lâu nguyệt,
Hàn thâm bắc chử vân.
Chúc tà sơ cận kiến,
Chu trọng cánh vô văn.
Bất thức Sơn Âm đạo,
Thính kê cánh ức quân.

 

Dịch nghĩa

Gió bấc thổi trên sông quế,
Tuyết lớn bời bời trong đêm.
Trăng mờ qua lầu nam,
Hơi lạnh cóng mây bãi bắc.
Ánh đèn nghiêng, lần đầu gặp gỡ,
Con thuyền nặng rồi chẳng nghe gì.
Không biết con đường phía tây núi,
Nghe gà gáy lại nhớ em.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Quế giang gió bấc thổi tràn
Giữa đêm giá buốt, ngút ngàn tuyết rơi
Lầu nam bóng nguyệt mờ soi
Lạnh căm bãi bắc bời bời mây giăng
Đèn nghiêng mới gặp người chăng
Thuyền ngang đầy khẳm nói năng nghe gì
Núi cao chẳng biết đường đi
Tiếng gà xao xác bỗng thì nhớ em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Gió bấc trên sông Quế
Giữa đêm tuyết rơi đầy
Lầu nam mờ bóng nguyệt
Bãi bắc lạnh chân mây
Đèn nghiêng lần đầu gặp
Thuyền khẳm nghe chẳng hay
Đường núi đâu biết rõ
Gà kêu nhớ người đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gío bấc lùa sông Quế,
Tuyết đêm lất phất rây.
Lầu nam mờ bóng nguyệt,
Bến bắc lạnh chân mây.
Gần thấy đèn leo lét,
Lặng im thuyền chở đầy.
Khó dò đường núi thẳm,
Gà gáy nhớ người thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông Quế vù gió bấc
tuyết phần phật trong đêm.
Lầu nam trăng ẩn khuất
Mây bãi bắc lạnh mềm
Mờ nghiêng gần ánh đuốc
Đường núi bắc không quen
Thuyền đông nghe chẳng được
Gà gáy lại nhớ em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quế Giang cơn bấc thổi
Đêm tuyết đổ tơi bời
Trăng vượt lầu nam tối
Mây che bãi bắc vời
Đèn nghiêng xưa gặp gỡ
Thuyền nặng vắng tăm hơi
Đâu biết đường tây núi
Gà kêu lại nhớ người


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên sông Quế, gió thổi dài,
Suốt đêm, bão tuyết đổ hoài không thôi.
Lầu nam, trăng úa khuất rồi,
Rét căm bãi bắc và trời đầy mây.
Đuốc nghiêng, gặp buổi đầu đây,
Con thuyền chồng chất, nói nay nghe gì.
Sơn Âm, chưa biết đường đi,
Nghe gà eo óc, lòng thì nhớ em...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông Quế gió bấc thổi,
Tuyết bắc rơi giữa đêm.
Gác nan trăng mờ hiện,
Bến bắc mây lạnh căm.
Muốn thấy, đuốc soi sát,
Chẳng nghe, thuyền nặng đằm.
Không quen đường quanh núi,
Gà gáy, nhớ đến em.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bấc thổi lạnh lùng trên sông Quế
Trong màn đêm tuyết tới tấp rơi mau
Trời phía nam, mặt trăng khuất sau lầu
Mây lạnh lẽo bãi sông bên nẻo bắc
Xưa gặp em thoáng mờ qua ánh đuốc
Thuyền đông người, nghe ngóng chẳng được gì
Đường núi râm cũng chẳng biết điều chi
Nghe gà gáy càng nhớ em da diết.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Gió hiu hẩy hẩy đưa dòng Quế
Mưa tuyết lâm râm lướt mũi thuyền
Bến bắc lầu nam lòng luống những
Trăng khuya mây sớm bóng càng chen
Nhóm lên nghiêng lại trông gần đuốc
Khoá chặt nào nghe tiếng gõ then
Trời tối biết đâu đường núi tắt
Phút nghe gà gáy dạ chưa quên


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời