諸將其五

錦江春色逐人來,
巫峽清秋萬壑哀。
正憶往時嚴僕射,
共迎中使望鄉臺。
主恩前後三持節,
軍令分明數舉杯。
西蜀地形天下險,
安危須仗出群材!

 

Chư tướng kỳ 5

Cẩm giang xuân sắc trục nhân lai,
Vu Giáp thanh thu vạn hác ai.
Chính ức vãng thì Nghiêm bộc xạ,
Cộng nghinh trung sứ Vọng Hương đài.
Chủ ân tiền hậu tam trì tiết,
Quân lệnh phân minh sổ cử bôi.
Tây Thục địa hình thiên hạ hiểm,
An nguy tu trượng xuất quần tài!

 

Dịch nghĩa

Vẻ xuân của sông Cẩm thu hút khách tới thăm,
Kẽm Vu vào mùa thu hang hốc coi buồn bã.
Đang nghĩ tới quan bộc xạ họ Nghiêm thời xưa,
Được cùng quan đón sứ nhà vua ở đài Vọng Hương.
Thọ ơn vua ba lần làm quan lớn ở Thục,
Quân lệnh nghiêm, có lúc nâng chén thư dãn.
Đất Tây Thục địa thế hiểm yếu,
An nguy phải nhờ cậy người có tài vượt trội.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông Gấm xuân về khách nở nang!
Kẽm Vu thu đến suối buồn thương...
Hồi nào còn nhớ ông Nghiêm Vũ
Đón sứ cùng ra gác Vọng Hương
Ơn chúa, trước sau sắc ban mãi!
Lòng quân hớn hở tiệc ăn thường...
Trong đời hiểm nhất miền Tây Thục
Bình trị cần nhờ bậc giỏi giang...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân sắc Cẩm Giang khéo níu ai,
Thu trong, Vu Gíap, động u hoài.
Chuyện xưa, nay nhớ về Nghiêm Vũ,
Sứ chúa, gặp nhau hướng Vọng Đài.
Sau trước ơn vua ba bận lĩnh,
Rõ ràng quân lịnh mấy ly thôi.
Thế gian Tây Thục đồ hình hiểm,
Chèo chống an nguy cậy kẻ tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xuân sông Cẩm lắm khách về thăm
Vu Giáp thu sầu vạn hốc hang.
Nhớ tới thuở xưa Nghiêm bộc xạ
cùng nghênh quan sứ Vọng hương đàn.
Ba lần ân chúa ban cai quản
Vài chén hưng quân lệnh rõ ràng.
Tây Thục trên đời nơi hiểm yếu
nhờ người xuất chúng trị nguy an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kêu dẫn người về: cảnh Cẩm Giang,
Tiếng thu Vu Giáp hú ngàn hang.
Còn nhớ lúc xưa Nghiêm bộc xạ,
Cùng đi đón sứ đài Vọng Hương.
Ơn chúa trước sau ba lần chịu,
Lệnh quân rành rẽ mấy lượt đương.
Tây Thục địa hình trên đời hiểm,
An nguy đều cậy đấng kiên cường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân sông Cẩm mời chào du khách
Thu ngàn hang Vu giáp thê lương
Nhớ quan bộc xạ họ Nghiêm
Xưa cùng đón sứ Vọng hương đài gần
Thọ ơn vua ba lần ở Thục
Quân lệnh nghiêm, có lúc nâng bôi
Tứ Xuyên hiểm yếu dưới trời
Trị an trông cậy nơi người tài ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời