Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2007 19:23

諸將其四

迴首扶桑銅柱標,
冥冥氛祲未全銷。
越裳翡翠無消息,
南海明珠久寂寥。
殊錫曾爲大司馬,
總戎皆插侍中貂。
炎風朔雪天王地,
只在忠臣翊聖朝。

 

Chư tướng kỳ 4

Hồi thủ Phù Tang đồng trụ tiêu,
Minh minh phân tẩm vị toàn tiêu.
Việt Thường phí thuý vô tiêu tức,
Nam Hải minh châu cửu tịch liêu.
Thù tích tằng vi đại tư mã,
Tổng nhung giai sáp thị trung diêu.
Viêm phong sóc tuyết thiên vương địa,
Chỉ tại trung thần dực thánh triều.

 

Dịch nghĩa

Quay đầu nhìn lại cột đồng miền Phù Tang
Thấy chướng khí u ám chưa tan hết
Không có tin tức gì về chim bói cá đất Việt Thường
Ngọc quý ở Nam Hải không còn thiếu vắng
Quan chức lớn thì đã từng làm đại tư mã
Binh quyền đều do bọn hầu cận vua nắm giữ
Gió nam hay tuyết bắc đâu đâu cũng là đất vua cả
Chỉ còn trông mong vào các trung thần trong triều đình


(Năm 766)

Bài này nói về hoạn quan giữ chức thanh tra quân sự. Đỗ Phủ cảnh giác triều đình về việc cử tướng không đúng người. Dương Tư Úc 楊思勗 xâm chiếm Ngũ Khê, An Nam, giết hại nhiều người, nên Việt Thường không cống. Lã Thái Nhất 呂太一 vơ vét vàng ngọc vùng Nam Hải, quay binh làm phản, nên vùng nam không yên. Cử Lý Phủ Quốc 李輔國 giữ chức đại tư mã, đó là một đặc ân. Cử Ngư Triều Ân 魚朝恩, một hoạn quan, làm tổng nhung, nên các quan không phục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phù Tang ngó lại cột đồng nơi,
Mờ mịt hơi mây chửa chút vơi.
Chim trĩ Việt Thường không dấu vết,
Ngọc trai Nam Hải mất tăm hơi.
Thị trung việc võ đều thu nắm,
Tư mã quyền cao chứ chẳng chơi!
Gió tuyết đất nam đều đất chúa,
Tôi trung giúp rập thánh triều thôi.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trụ đồng, ngoảnh lại xứ Phù Tang,
Mờ mịt hơi lùa, khí chửa tan.
Phỉ thúy Việt Thường không dấu vết,
Minh châu Nam Hải bặc tăm ngàn.
Chức to từng giữ, phường tư mã,
Quân sự nay làm, lũ thị lang.
Tuyết bắc gió nam đều đất chúa,
Thánh triều giúp rập chỉ thanh quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cột đồng Phù Tang chẳng thấy đâu,
Yêu khí nơi nơi vẫn đục ngầu.
Việt Thường biến mất hình chim trả,
Nam Hải đâu còn bóng ngọc châu!
Chỉ huy chức chưởng ban quan hoạn,
Mũ miện tham mưu tặng đứa hầu.
Gió nồm, tuyết bắc, đất vua cả,
Mong cậy các quan, trả nghĩa sâu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miền Phù Tang cột đồng ngó lại
Thấy mịt mờ chướng khí chưa tan
Việt Thường chim trả không tin
Ngọc châu Nam Hài không tìm đâu ra
Đại tư mã từng là chức lớn,
Nay hoạn quan cai quản binh nhung
Gió nam tuyết bắc khắp vùng
Đất vua tất cả, tôi trung giữ gìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời