Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 03:23

諸將其三

洛陽宮殿化為烽,
休道秦關百二重。
滄海未全歸禹貢,
薊門何處盡堯封?
朝廷袞職雖多預,
天下軍儲不自供。
稍喜臨邊王相國,
肯銷金甲事春農。

 

Chư tướng kỳ 3

Lạc Dương cung điện hoá vi phong,
Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng.
Thương hải vị toàn quy Vũ Cống,
Kế Môn hà xứ tận Nghiêu phong?
Triều đình cổn chức tuy đa dự,
Thiên hạ quân trừ bất tự cung.
Sảo hỉ lâm biên Vương tướng quốc,
Khẳng tiêu kim giáp sự xuân nông.

 

Dịch nghĩa

Cung điện nơi Lạc Dương nay hoá thành đống tro,
Thôi đừng nói rằng ải Tần kia hai người chống được trăm!
Bể xanh chưa thấy thu về chung một đất đai của vua Hạ Vũ,
Vùng nào nơi Kế Môn đã phong cho con cháu đế Nghiêu?
Các chức lớn trong triều tuy có rất nhiều người được như thế,
Nhưng lương thực bên ngoài cho lính thì không tự cung ứng lấy được.
Mừng rằng nơi biên giới có người như Vương Tấn làm tướng quốc,
Đã biết dùng chính sách cho lính về làm ruộng.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cung điện kinh thành hoá đống tro!
Trăm hai lần ải chẳng ra trò!
Bể Đông chưa thấy ai triều cống!
Cửa Kế tìm đâu dấu địa đồ?
Mũ áo dẫu ban thừa kẻ mặc,
Binh lương vẫn hụt thiếu người lo!
Ngoài biên mừng được ông Vương Tấn,
Bó giáo cho quân học cấy mùa.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lạc Dương cung điện lửa lan hồng,
Tần ải hai trăm lớp chớ mong.
Thương Hải phải đâu dâng đất Vũ,
Kế Môn nào xứ kiến Nghiêu Phong.
Triều đình chức tước đầy tranh bổ,
Thiên hạ quân binh thiếu dự phòng.
Biên giới may còn Vương tướng quốc,
Nấu tan giáp sắt, thoả ngề nông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cung điện Lạc Dương bị cháy tiêu,
Ải trăm chọi một, chớ kêu rêu.
Biển xanh chưa thấy công ông Vũ,
Cửa Kế rõ ràng thuộc đế Nghiêu.
Áo mũ triều đình tuy ban lắm,
Lương ăn biên giới chẳng chứa nhiều.
Mừng thay ngoài ải có Vương Tấn,
Cho quân cày ruộng, gươm tạm treo!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Dương tàn trong khói lửa
Hết còn xưng là cửa giữ Tần
Đất Thương vua Vũ chưa dâng
Kế Môn cũng vậy chưa lần phong Nghiêu
Chức tước trọng trong triều ai nắm
Ngoài quan san lính chẳng đủ ăn
Cũng may tướng quốc họ Vương
Cho quân trồng lúa vụ xuân kịp thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời