Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 23:38

章梓州橘亭餞成都竇少尹,得涼字

秋日野亭千橘香,
玉盤錦席高雲涼。
主人送客何所作,
行酒賦詩殊未央。
衰老難為應離別,
賢聲此去有輝光。
預傳籍籍新京尹,
青史無勞缺趙張。

 

Chương Tử Châu Quất đình tiễn Thành Đô Đậu thiếu doãn, đắc lương tự

Thu nhật dã đình thiên quất hương,
Ngọc bàn cẩm tịch cao vân lương.
Chủ nhân tống khách hà sở tác,
Hành tửu phú thi thù vị ương.
Suy lão ưng vi nan ly biệt,
Hiền thanh thử khứ hữu huy quang.
Dự truyền tịch tịch tân kinh doãn,
Thanh sử vô lao khuyết Triệu, Trương.

 

Dịch nghĩa

Ngày thu, tại đình nơi đồng không, ngàn cây quất toả hương,
Bàn ngọc, chiếu gấm mây trên cao mát rượi.
Chủ nhân tiễn khách viết gì đây,
Chuốc rượu, làm thơ mới được có một nửa.
Già yếu khó mà chịu được cảnh ly biệt,
Cái tiếng tốt từ đây sẽ được huy hoàng.
Tin truyền lan ầm ĩ về viên cầm đầu mới,
Sử xanh không khó kiếm người thế chỗ hai ông Triệu với Trương.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái quê, ngày thu nức ngàn quất,
Bàn ngọc chiếu gấm mây cao mát.
Chủ nhân đưa khách, viết cái chi,
Uống rượu làm thơ, nửa chưa dứt.
Già lão khó mà chịu chia tay,
Danh thơm này lúc lên cao vút.
Tin quan doãn mới ầm ĩ loan,
Sử xanh chẳng ngại Triệu, Trương hết.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày thu tại đình thơm ngàn quít
Bàn ngọc chiếu hoa mát mây cao
Chủ tiễn khách, viết gì nào
Làm thơ, chuốc rượu mà sao nửa vời
Thân già yếu chịu đời ly biệt
Kể từ đây tiếng tốt huy hoàng
Tin truyền đô trưởng mới sang
Sử xanh ghi lại Triệu, Trương dễ tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời