Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 04:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/04/2019 21:53

至日遣興奉寄北省舊閣老兩院故人其二

憶昨逍遙供奉班,
去年今日侍龍顏。
麒麟不動爐煙上,
孔雀徐開扇影還。
玉几由來天北極,
朱衣只在殿中間。
孤城此日堪腸斷,
愁對寒雲雪滿山。

 

Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 2

Ức tạc tiêu diêu cung phụng ban,
Khứ niên kim nhật thị long nhan.
Kỳ lân bất động lô yên thượng,
Khổng tước từ khai phiến ảnh hoàn.
Ngọc kỷ do lai thiên bắc cực,
Chu y chỉ tại điện trung gian.
Cô thành thử nhật kham trường đoạn,
Sầu đối hàn vân tuyết mãn san.

 

Dịch nghĩa

Nhớ xưa lúc thảnh thơi làm việc trong ban phục vụ,
Năm trước ngày này được chầu trước mặt vua.
Con kì lân đứng vững trên lư hương,
Chim công từ từ mở ra theo bóng quạt.
Ghế ngọc từ trời phía cực bắc lại,
Áo đỏ chỉ có ở giữa điện thôi.
Ở thành vắng ngày nay đang chịu sự đau lòng,
Buồn nhìn mây lạnh, với tuyết đầy núi.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhớ xưa thong thả nhóm người hầu,
Năm trước ngày này cứ đứng chầu.
Bóng toả công xoè từ cánh quạt,
Hương thơm lân đứng ở trên lò.
Ghế vàng chỉ tới từ phương bắc,
Áo đỏ chờ ngay giữa điện sâu.
Thành vắng ngày nay đau đớn lắm,
Tuyết núi, mây trôi dạ thấy sầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhớ ngày xưa tôi thuộc ban chầu chực,
Đúng ngày này năm ngoái trực bên vua.
Trên lư hương kỳ lân vẫn trơ trơ,
Quạt công cứ mở dần trông bóng trả.
Nơi chính Bắc ghế ngọc ngồi an toạ,
Dân áo son đều đứng cả điện trong.
Nhìn thành côi hôm ấy nát tan lòng,
Buồn mãi ngắm tuyết mây tràn đỉnh núi.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa thảnh thơi trong ban phục vụ
Năm ngoái ngày này trực long nhan
Kỳ lân lặng đứng lư hương
Chim công dần mở cánh hình quạt xinh
Ghế ngọc từ bắc phương nhìn xuống
Áo đỏ thì ở chính điện thôi
Hôm nay buồn ở thành côi
Núi đầy những tuyết cuối trời mây bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa chữ kỷ 幾 trong nguyên tác chữ Hán thành chữ kỷ 几.

Lý do: để có thể dịch chữ kỷ có nghĩa là cái ghế và phù hợp với bản chép trong Toàn Đường thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ xưa rãnh rỗi làm người hầu,
Năm trước ngày này được đến chầu.
Trên bát hương kì lân đứng vững,
Quạt công theo bóng mở đuôi mầu.
Từ trời ghế ngọc bắc phương lại,
Áo đỏ chỉ mang giữa điện chầu.
Thành vắng nay ngày đau dạ lắm,
Tuyết đầy nhìn núi lạnh mây sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời