Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 04:15

至日遣興奉寄北省舊閣老兩院故人其一

去歲茲辰捧禦床,
五更三點入鵷行。
欲知趨走傷心地,
正想氛氳滿眼香。
無路從容陪語笑,
有時顛倒著衣裳。
何人錯憶窮愁日,
愁日愁隨一線長。

 

Chí nhật khiển hứng phụng ký bắc tỉnh cựu các lão lưỡng viện cố nhân kỳ 1

Khứ tuế tư thần ủng ngự sàng,
Ngũ canh tam điểm nhập uyên hàng.
Dục tri xu tẩu thương tâm địa,
Chính tưởng phân uân mãn nhãn hương.
Vô lộ tòng dung bồi ngữ tiếu,
Hữu thì điên đảo trước y thường.
Hà nhân thố ức cùng sầu nhật,
Sầu nhật sầu tuỳ nhất tuyến trường.

 

Dịch nghĩa

Giờ này năm trước bái lạy trước thềm vua,
Năm canh ba đợt đi theo hàng các quan như bày cò.
Muốn biết nơi xum xoe làm đau lòng người như thế nào,
Mà cứ tưỏng đến hương thơm đang mù trước mắt kia.
Có lối nào để mà đưa là lời nói cười đâu,
Có lúc lúng túng vì bộ áo quần mặc.
Ai là kẻ nhớ nhầm cái ngày đau buồn nhất đó,
Ngày đau buồn khiến lòng như sợi dây kéo dài mãi ra.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giờ này năm trước lạy ngai vua,
Năm canh ba đợt bước như cò.
Muốn biết xum xoe nơi thảm hại,
Lại ngờ ngây ngất chốn thơm tho
Không lối nhẩn nha cười thoải mái,
Lại khi bối rối áo so ro.
Ai người nhớ buổi buồn khôn xiết,
Ngày buồn buồn rối hệt như tơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hầu giường ngự giờ này năm ngoái,
Trống canh ba đã vội nhập đoàn.
Muốn hay cái khổ cúi lòn,
Lòng nên nghĩ tới nơi tràn hương xông.
Muốn thung dung nói cười đố được,
Áo mũ mang có lúc mê man.
Ngay lo buồn nhớ ai chăng?
Bóng dương dài bấy sầu càng dài theo.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hầu giường vua giờ này năm trước
Trống canh ba đứng thuộc hàng uyên
Muốn hay lòn cúi ưu phiền
Hãy liên tưởng tới một miền khói xông
Không được nói cười hình dung lạ
Dù thấy y phục quá nhố nhăng
Ngày buồn ai có nhớ chăng?
Ngày buồn lôi kéo nỗi lòng dài theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giờ này năm trước bái vua,
Năm canh ba đợt theo hùa quan mau.
Xum xoe làm dạ người đau,
Hương thơm cứ tưỏng mù màu mắt kia.
Lối nào lời nói cười kìa,
Áo quần ăn mặc có thời đảo điên.
Ngày buồn ai có nhớ liền,
Ngày buồn như khiến niềm riêng kéo dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời