Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 20:14

至德二載,甫自京金光門出,間道歸鳳翔,乾元初從左拾遺移華州掾,與親故別,因出此門,有悲往事

此道昔歸順,
西郊胡正繁。
至今殘破膽,
應有未招魂。
近得歸京邑,
移官豈至尊。
無才日衰老,
駐馬望千門。

 

Chí Đức nhị tải, Phủ tự kinh Kim Quang môn xuất, gian đạo quy Phụng Tường, Càn Nguyên sơ tòng Tả thập di di Hoa Châu duyện, dữ thân cố biệt, nhân xuất thử môn, hữu bi vãng sự

Thử đạo tích quy thuận,
Tây giao Hồ chính phồn.
Chí kim tàn phá đảm,
Ưng hữu vị chiêu hồn.
Cận thị quy kinh ấp,
Di quan khởi chí tôn.
Vô tài nhật suy lão,
Trú mã vọng thiên môn.

 

Dịch nghĩa

Đường này trước kia đã từng theo về,
Nay ở phía tây, Hồi Hột lại gây rối.
Đến nay ta còn sợ vỡ mật,
Hồn vía như vẫn chưa hoàn.
Khi vua sủng ái, ta được về thăm nhà,
Nay vua đày ta làm quan nhỏ nơi xa.
Tài không có, sức mỗi ngày mỗi yếu,
Ta dừng ngựa nhìn nhà nhà (từ biệt).


Năm Chí Đức thứ 2 (757), kinh đô bị giặc chiếm, Đỗ Phủ chạy giặc qua cửa Kim Quang. Năm Càn Nguyên đầu tức năm 758.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Xưa ta theo cửa này lẩn trốn,
Phía Tây, Hồ gây loạn cuồng điên!
Bây giờ hốt hoảng vẫn nguyên,
Hình như hồn cũ biến luôn chẳng về?
Đất Hoa Châu gần kề cửa khuyết,
Việc dời quan vua biết làm sao?
Tài không, ngày một già mau,
Ngựa dừng, ngoái ngắm muôn lầu ngẩn ngơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đường đó trước quy thuận,
Phía tây Hồ đánh qua,
Đến nay còn vỡ mật,
Hồn vẫn chưa hoàn mà!
Thân cận về kinh ấp,
Lệnh vua phải trấn xa.
Tuổi già tài chẳng có,
Thắng ngựa ngắm muôn nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường này trước theo cống,
Miền tây, loạn giặc Hồ.
Tới nay còn vỡ mật,
Hồn vẫn thấy bơ phờ.
Gần được về kinh ấp,
Quan xa lệnh vua cho.
Không tài, ngày già yếu,
Dừng ngựa, ngắm kinh đô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đường ấy xưa theo chúa
Miền tây giặc chật lèn
Mật tan nay chửa lại
Hồn hú vẫn không yên
Ấp lớn xa hầu cận
Quan đời tủi phận hèn
Không tài ngày yếu sức
Dừng ngựa vẩn vơ nhìn


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xứ ấy xưa quy thuận
Miền tây rợ đến dồn
Bây giờ còn vỡ mật
Ai nấy chửa hoàn hồn
Chầu cạnh nơi kinh ấp
Quan ngoài lệnh chí tôn
Kém tài, ngày một yếu
Dừng ngựa ngóng cung môn


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường này xưa quy hàng
Giặc Hồ đóng ngập tràn
Tới nay sợ vỡ mật
Hồn vía còn chưa hoàn
Vua thương về thăm ấp
Giáng chức cũng vua ban
Vô tài lại già yếu
Dừng ngựa biệt người thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường này từng thuận trước kia về,
Hồi Hột nổi lên ở phía tây (tê).
Nay đến ta còn như vỡ mật,
Vía hồn như vẫn chưa hoàn mê.
Thăm nhà ta được vua ưu ái,
Quan nhỏ nay đày làm cách quê.
Sức mỗi ngày không tài mỗi yếu,
Ta dừng từ biệt ngựa nhìn theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời