15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:09

甘園

春日清江岸,
千甘二頃園。
青雲羞葉密,
白雪避花繁。
結子隨邊使,
開筒近至尊。
後於桃李熟,
終得獻金門。

 

Cam viên

Xuân nhật thanh giang ngạn,
Thiên cam nhị khoảnh viên.
Thanh vân tu diệp mật,
Bạch tuyết tị hoa phồn.
Kết tử tuỳ biên sử,
Khai đồng cận chí tôn.
Hậu ư đào lý thục,
Chung đắc hiến kim môn.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân bên bờ sông trong vắt,
Ngàn cây cam trong khu vườn hai mẫu.
Lá rậm rì như mây xanh,
Hoa nhiều san sát như tuyết trắng.
Khi kết trái rồi còn tuỳ ớ vị sứ vùng biên giới,
Bổ ruột ngay cạnh nhà vua.
Chín sau đào với mận,
Nhưng cùng được dâng lên nhà vàng.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày xuân, cạnh bờ sông trong,
Khu vườn hai mẫu, có trồng ngàn cây.
Lá xanh rậm rạp như mây,
Hoa dày tựa tuyết trắng đầy núp bên.
Kết trái còn chờ quan trên,
Moi ruột là lúc tới gần nhà vua.
So đào mận chín, tuy thua,
Cửa vàng một chuyến được đưa tới cùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bờ sông trong, giữa ngày xuân đến,
Hai mảnh vườn cam đếm ngàn cây.
Lá xanh kín quá mây dày,
Hoa cam nở rộ ngang tày tuyết rơi.
Khi có quả trao người sứ giả,
Mở giỏ ra trao cả nhà vua.
Chín sau đào mận cũng vừa,
Cuối cùng cửa khuyết được đưa đến dùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày xuân bên bờ sông trong vắt
Ngàn gốc cam trong đất vườn đây
Mây xanh thẹn đám lá đầy
Tuyết ganh tị trắng không tày hoa đông
Khi kết trái theo ông sứ giả
Mang về kinh mở giỏ vua xem
Chín sau đào mận không hèn
Cuối cùng cũng tới quan viên trong triều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngày xuân cạnh bờ sông trong vắt
Hai khoảnh vườn cam ngát ngàn cây
Mây thua lá biếc xanh dầy
Tuyết nhường hoa trắng rộ quây cả vùng
Khi trái kết hoàng cung đưa tiến
Bổ lòng dâng vua nếm thử mùi
Chín sau đào mận đành rồi
Cuối cùng cũng được sánh nơi cửa vàng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời