九日其四

故里樊川菊,
登高素滻源。
他時一笑後,
今日幾人存。
巫峽蟠江路,
終南對國門。
系舟身萬里,
伏枕淚雙痕。

 

Cửu nhật kỳ 4

Cố lý Phàn Xuyên cúc,
Đăng cao tố Sản nguyên.
Tha thì nhất tiếu hậu,
Kim nhật kỷ nhân tồn.
Vu Giáp bàn giang lộ,
Chung Nam đối quốc môn.
Hệ chu thân vạn lý,
Phục chẩm lệ song ngân.

 

Dịch nghĩa

Làng xưa, cúc nơi sông Phàn,
Lên cao tới nguồn sông Sản.
Lúc đó sau trận cười,
Ngày nay mấy ai còn sống sót.
Đường sông vòng vo nơi Vu Giáp,
Núi Chung Nam trước cửa kinh đô.
Cột thuyền làm thân vạn dặm,
Nằm gối hai hàng nước mắt tuôn.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng xưa, cúc Phàn Xuyên,
Sông Sản lên tới nguồn.
Sau trận cười, lúc trước,
Ngày nay mấy ai còn.
Vu Giáp đường sông ngặt,
Chung Nam trước ngọ môn.
Cột thuyền, thân vạn dặm,
Nằm bẹp, dòng lệ tuôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ quê xưa Phàn Xuyên rượu cúc
Lên chỗ cao tới tuốt Sản nguồn
Vui cười lúc đó tiếp luôn
Ngày nay ai mấy vẫn còn sống đâu
Đường sông chảy vòng vào Vu Giáp
Núi Chung Nam ở trước cửa kinh
Buộc thuyền vạn dặm xa thành
Gối đầu nằm khểnh hai hàng lệ tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời