九日其三

舊與蘇司業,
兼隨鄭廣文。
采花香泛泛,
坐客醉紛紛。
野樹歌還倚,
秋砧醒卻聞。
歡娛兩冥漠,
西北有孤雲。

 

Cửu nhật kỳ 3

Cựu dữ Tô tư nghiệp,
Kiêm tuỳ Trịnh quảng văn.
Thái hoa hương phiếm phiếm,
Toạ khách tuý phân phân.
Dã thụ ca hoàn ỷ,
Thu châm tỉnh khước văn.
Nan ngu lưỡng minh mạc,
Tây bắc hữu cô vân.

 

Dịch nghĩa

Trước kia cùng với tư nghiệp Tô Đoan,
Lại còn kèm theo cả Trịnh Kiền.
Hái hoa, mùi thơm ngào ngạt,
Khách ngồi, rượu bốc lâng lâng.
Cây ngoài đồng ca hát chán rồi tựa,
Đá giặt vải mùa thu tỉnh rượu lại nghe thấy.
Vui sướng lẫn mơ mơ màng màng,
Miền tây bắc có đám mây lờ lững.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước cùng Tô tư nghiệp,
Lại kèm Trịnh quảng văn.
Hoa hái hương ngào ngạt,
Khách ngồi xỉn dần dần.
Cây đồng ca xong dựa,
Chày giặt tỉnh nghe gần.
Vui sướng lẫn mờ mịt,
Tây bắc mây chuyển vần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa cùng hai quan Tô tư nghiệp
Trịnh quảng văn quen biết vui chơi
Hái hoa ngào ngạt thơm hơi
Khách ngồi uống rượu thấy người lâng lâng
Cùng cây cỏ ngoài đồng ca hát
Tiếng chày thu tỉnh giấc mới nghe
Sướng vui hai thứ cặp kè
Đám mây tây bắc trôi về lẻ loi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời