九日曲江

綴席茱萸好,
浮舟菡萏衰。
季秋時欲半,
九日意兼悲。
江水清源曲,
荊門此路疑。
晚來高興盡,
搖盪菊花期。

 

Cửu nhật Khúc Giang

Xuyết tịch thù du hảo,
Phù chu hạm đạm suy.
Quí thu thì dục bán,
Cửu nhật ý kiêm bi.
Giang thuỷ thanh nguyên khúc,
Kinh môn thử lộ nghi.
Vãn lai cao hứng tận,
Dao đãng cúc hoa kỳ.

 

Dịch nghĩa

Dọn chỗ ngồi dưới bóng thù du thì tốt,
Thuyền trôi làm bè muống dạt.
Cuối mùa thu thời gian qua gần nửa rồi,
Ngày mồng chín ý càng buồn.
Nước sông trong nguồn khuất khúc,
Cửa tre đường này thích hợp.
Càng về chiều hứng cũng hết,
Lờ mờ nhớ đến kỳ hoa cúc.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chỗ che thù du mát,
Thuyền trôi bè muống dạt.
Cuối thu quá nửa rồi,
Ngày chín ý càng nát.
Nước sông nguồn chảy vòng,
Cửa gai đường phơ phất.
Chiều về hứng cũng tan,
Mùa hoa cúc tẻ nhạt.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhờ mang cành thù du mà tốt
Thuyền nổi bên sen lúc đã tàn
Mùa thu qua nửa thời gian
Nhằm ngày mồng chín ý càng buồn thêm
Nước sông đây êm đềm uốn khúc
Cửa cây kinh đường khác ngờ sai
Chiều về hứng thú hết rồi
Lờ mờ nhớ đến cúc thời nở hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dọn ngồi dưới chỗ bóng thù du,
Thuyền nổi làm bè muống dạt bờ.
Thu muộn thời gian qua hết nửa,
Càng buồn mồng chín ý muôn thu.
Trong nguồn sông nước còn nhiều khúc,
Cửa trúc đường này thích hợp nhờ.
Càng hứng về chiều càng mất hết,
Đến kỳ hoa cúc nhớ lờ mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời