15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 18:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/03/2015 18:34

錦樹行

今日苦短昨日休,
歲雲暮矣增離憂。
霜凋碧樹待錦樹,
萬壑東逝無停留。
荒戍之城石色古,
東郭老人住青丘。
飛書白帝營鬥粟,
琴瑟幾杖柴門幽。
青草萋萋盡枯死,
天馬跂足隨犛牛。
自古聖賢多薄命,
奸雄惡少皆封侯。
故國三年一消息,
終南渭水寒悠悠。
五陵豪貴反顛倒,
鄉里小兒狐白裘。
生男墮地要膂力,
一生富貴傾邦國。
莫愁父母少黃金,
天下風塵兒亦得。

 

Cẩm thụ hành

Kim nhật khổ đoản tạc nhật hưu,
Tuế vân mộ hĩ tăng ly ưu.
Sương điêu bích thụ đãi cẩm thụ,
Vạn hác đông thệ vô đình lưu.
Hoang thú chi thành thạch sắc cổ,
Đông quách lão nhân trú thanh khâu.
Phi thư Bạch Đế doanh đấu túc,
Cầm sắt kỷ trượng sài môn u.
Thanh thảo thê thê tận khô tử,
Thiên mã kỳ túc tuỳ mao ngưu.
Tự cổ thánh hiền đa bạc mệnh,
Gian hùng ác thiểu giai phong hầu.
Cố quốc tam niên nhất tiêu tức,
Chung Nam, Vị thuỷ hàn du du.
Ngũ lăng hào quý phản điên đảo,
Hương lý tiểu nhi hồ bạch cừu.
Sinh nam đoạ địa yếu lữ lực,
Nhất sinh phú quý khuynh bang quốc.
Mạc sầu phụ mẫu thiểu hoàng kim,
Thiên hạ phong trần nhi diệc đắc.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua sung sướng hôm nay thì khổ quá,
Trời cuối năm rồi còn thêm buồn nhiều vì xa cách.
Sương bổ cây xanh thành cây gấm.
Trăm thác chảy về đông mà không bao giờ dừng lại.
Thành canh biên giới có đá mốc cũ,
Ông già xóm đông náu ở gò xanh.
Thư gửi như bay từ Bạch Đế để lo kiếm đấu gạo,
Đàn, ghế gậy nằm trong xó nhà tranh.
Cỏ xanh mườn mượt như thế mà giờ đây chết khô hết,
Ngựa trời kiễng chân đi theo ly ngưu.
Từ xưa bậc thánh hiền nhiều bạc mệnh,
Bọn gian hùng ít bị ghét đều là công hầu cả.
Quê cũ ba năm nay mới có một tin,
Chung Nam, Vị Thuỷ vẫn dằng dặc lạnh.
Đám giàu sang vùng Ngũ Lăng nay bị đảo ngược,
Lũ nhóc quan trong huyện áo ấm trắng.
Sinh con trai ra đời cần có sức vóc,
Một đời phú quí nghiêng cả nước.
Chớ buồn vì cha mẹ ít bạc vàng,
Đời này loạn lạc, thân trai là được.


(Năm 767)

Nguyên chú: "Nhân thiên nội hữu cẩm thụ nhị tự trích dĩ vi đề phi chính phú cẩm thụ dã" 因篇內有錦樹二字摘以為題非正賦錦樹也 (Nhân trong bài có hai chữ "cẩm thụ" lấy làm đề, không phải tả chính về cây gấm).

Cẩm thụ tức cây đông hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Hôm nay ngắn ghê, hôm qua thôi
Gió sương tàn phá năm muộn rồi
Cây biếc hoá cây gấm
Muôn suối đêm ngày nước chảy xuôi
Tường thành đồn cũ đá mốc thếch
Gò xanh nương náu thân thằng tôi
Bay thư Bạch Đế xoay bữa gạo
Sách, đàn, ghế, gậy đầy nhà ôi
Ngựa trời què theo đàn trâu lọc
Đầy đồng cỏ chết sạch như chùi
Xưa nay thánh hiền đều bạc mệnh
Công hầu toàn bọn khéo luồn chui
Ba năm mới được tin quê cũ:
Núi Chung, sông Vị đầy tanh hôi
Áo mũ nghênh ngang phường trẻ nhãi
Dòng sang ngày trước chảy suy đồi
Sinh trai thời nay cần khoẻ trước
Sinh gái giàu sang cũng nghiêng nước
Đừng lo cha mẹ kém bạc tiền
Đời loạn sinh trai cũng là được


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bữa nay khốn khó bữa trước vui,
Buồn chia ly tăng, năm hết rồi.
Sương xói cây xanh thành cây gấm,
Về đông, vạn thác chẳng dừng trôi.
Trại lính hoang tàn, màu đá cũ,
Gò xanh ông lão xóm đông ngồi.
Bạch Đế gửi thư mong đấu gạo,
Sách đàn gậy ghế chật cửa sài.
Cỏ xanh mườn mượt nay khô hết,
Lê theo bò tót, thân ngựa trời.
Thánh hiền từ trước nhiều đau khổ,
Gian ngoan lại thưởng chức cao vời.
Quê cũ ba năm thư có một,
Chung Nam, Vị Thuỷ vẫn lai rai.
Ngũ Lăng giàu có nay thay đổi,
Quan chức trong làng áo trắng tươi.
Sinh trai ra đời cần sức vóc,
Giàu sang nghiêng nước cả một đời.
Chớ buồn cha mẹ ít vàng bạc,
Gặp thời loạn lạc, đúng thân trai!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua nghỉ hôm nay khổ quá
Mây biệt ly buồn bã cuối năm
Muôn sông không ngớt xuôi đông
Cây xanh thành gấm do sương tác thành
Sắc đá cũ đồn canh biên giới
Già xóm đông dọn tới gò xanh
Thư vay gạo từ Bạch thành
Đàn và gậy chống nằm trong xó lều
Cỏ xanh mướt giờ đều khô chết
Ngựa kiễng chân theo vết trâu mao
Xưa thánh hiền có thọ đâu
Gian hung ác ít công hầu đều nên
Quê ba năm một tin mới có
Sông Vị núi Chung giá lạnh lâu
Đảo điên bọn Ngũ Lăng giàu
Quan viên làng xã áo cừu xênh xang
Thân nam nhi phải sung sức vóc
Cũng có khi nhất nước giàu sang
Chớ buồn cha mẹ ít vàng
Trong thời loạn lạc trai hùng thành danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời