Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 20:07

公安送韋二少府匡贊

逍遙公後世多賢,
送爾維舟惜此筵。
念我能書數字至,
將詩不必萬人傳。
時危兵甲黃塵里,
日短江湖白發前。
古往今來皆涕淚,
斷腸分手各風煙。

 

Công An tống Vi nhị thiếu phủ Khuông Tán

Tiêu dao công hậu thế đa hiền,
Tống nhĩ duy chu tích thử diên.
Niệm ngã năng thư sổ tự chí,
Tương thi bất tất vạn nhân truyền.
Thì nguy binh giáp hoàng trần lý,
Nhật đoản giang hồ bạch phát tiền.
Cổ vãng kim lai giai thế lệ,
Đoạn trường phân thủ các phong yên.

 

Dịch nghĩa

Trong dòng họ ông về cách tiêu dao, có nhiều kẻ hiền ở trên đời,
Tiễn anh đi thuyền, tiếc nhớ buổi tiệc này.
Nếu anh có nhớ, xin viết thư gửi tới vài chữ,
Làm thơ thì chẳng cần phải đến vạn người coi.
Đời loạn vì binh đao nên bụi vàng tung khắp,
Ngày ngắn nên cuộc sống long đong trước mắt là tóc bạc.
Cũ đi mới lại, đều là rơi nước mắt,
Đau lòng khi chia tay, sau đó đều là gió khói cả.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Họ Vi vốn sẵn anh tài
Thuyền tiễn nhau đi dạ ngậm ngùi
Có nhớ thư cho vài chữ tới
Không cần thơ để vạn người coi
Bụi vàng giáo mác đời đương loạn
Tóc bạc sông hồ sống mấy hơi
Mây khói chia tay người mỗi ngả
Đau thương đứt ruột lệ muôn đời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Công Hậu tiêu dao, tài cực sâu,
Thuyền còn lưu luyến buổi đưa nhau.
Nhớ ai văn gửi đôi dòng chữ,
Bất tất thơ truyền vạn kẻ sau.
Gươm áo loạn ly vàng óng bụi,
Giang hồ hối hả bạc phơ đầu.
Xưa nay đi lại đều rơi lệ,
Mây gió chia lìa đứt ruột đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Họ ông dòng dõi lắm người tài,
Tiệc tiễn thương ông, chiếc bách trôi.
Có nhớ xin biên vài chữ tới,
Thơ làm đâu phải vạn người coi.
Loạn lạc lúc nguy mờ cát bụi,
Sông hồ ngày ngắn tóc hoa thôi.
Mới cũ tới lui: dòng lệ rớt,
Gió khói chia ly, những ngậm ngùi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gặp ông, con cháu lắm người hiền,
Tiễn ông buộc thuyền bữa tiệc nhớ sao!
Nhớ tôi vài chữ cho nhau,
Thơ viết chẳng phải truyền trao vạn người.
Trong khói bụi gặp thời chinh chiến,
Kiếp giang hồ, ngày ngắn, bạc đầu.
Nghĩ xưa nay nước mắt tuôn trào,
Chia tay, đứt ruột biết bao phong trần!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông ung dung, cháu con hiền đức
Tiễn ông đi nhớ lúc tiệc này
Nhớ tôi vài chữ gửi ngay
Cho thơ đâu phải vạn người truyền trao
Lúc này khắp binh đao chinh chiến
Kiếp sông hồ ngày ngắn tóc vôi
Cũ đi mới lại lệ rơi
Chia tay đứt ruột về nơi phong trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời