Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 10:54

公安送李二十九弟晉肅入蜀,餘下沔鄂

正解柴桑纜,
仍看蜀道行。
檣烏相背發,
塞雁一行鳴。
南紀連銅柱,
西江接錦城。
憑將百錢蔔,
飄泊問君平。

 

Công An tống Lý nhị thập cửu đệ Tấn Túc nhập Thục, dư há Miện Ngạc

Chính giải Sài Tang lãm,
Nhưng khan Thục đạo hành.
Tường ô tương bối phát,
Tái nhạn nhất hàng minh.
Nam kỷ liên Đồng Trụ,
Tây giang tiếp Cẩm thành.
Bằng tương bách tiền bốc,
Phiêu bạc vấn Quân Bình.

 

Dịch nghĩa

Lúc mở cái dây neo ở Sài Tang,
Mà lại thấy đi đường về Thục.
Quạ trên cột buồm hiện ra kia,
Một hàng nhạn từ biên giới kêu vang.
Chuyến đi về phía nam sẽ gần tới nơi có Đồng Trụ,
Đi thuyền trôi về phía tây sẽ gặp thành Cẩm Quan.
Nhờ chú mang trăm tiền đi xem bói,
Hỏi Quân Bình về cái số long đong.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sài Tang nay kéo neo,
Đường Thục lại hướng tới.
Cứ căng lưng: quạ buồm,
Một hàng kêu: nhạn ải.
Gần Cột đồng, nam xuôi,
Giáp thành Gấm, tây nổi.
Hãy lấy trăm đồng tiền,
Quân Bình, lênh đênh bói.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Sài Tang dây neo vừa kéo
Đất Thục xa thấy nẻo đi về
Trên buồm quạ đậu bề bề
Một hàng nhạn hót bay về ải quan
Đường đi nam sẽ liền Đồng Trụ
Sông đi tây sẽ tụ Cẩm Thành
Trăm tiền nợ bói nhờ mang
Trả Quân Bình hỏi lang thang cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời