Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
Từ khoá: chiến tranh (261) thua trận (2)

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 20:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/10/2005 12:45

悲陳陶

孟冬十郡良家子,
血作陳陶澤中水。
野曠天清無戰聲,
四萬義軍同日死。
群胡歸來血洗箭,
仍唱胡歌飲都市。
都人回面向北啼,
日夜更望官軍至。

 

Bi Trần Đào

Mạnh đông thập quận lương gia tử,
Huyết tác Trần Đào trạch trung thuỷ.
Dã khoáng thiên thanh vô chiến thanh,
Tứ vạn nghĩa quân đồng nhật tử.
Quần Hồ quy lai huyết tẩy tiễn,
Nhưng xướng Hồ ca ẩm đô thị.
Đô nhân hồi diện hướng bắc đề,
Nhật dạ cánh vọng quan quân chí.


Bài này được làm năm 756 lúc đã xảy ra loạn An Lộc Sơn. Năm 756, Đỗ Phủ bị hãm ở Trường An, nghe tin quân nhà Đường thất bại thảm hại ở Trần Đào, đau xót làm bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết đông mười quận con dân,
Trần Đào máu ngập ứ đầm đỏ tươi.
Ruộng đồng bặt trống quang trời,
Nghĩa quân bốn vạn thiệt đời vùi thân.
Giặc Hồ tên tắm máu quân,
Hát bài hát mọi, uống ăn phố phường.
Dân kinh gào chỉ bắc phương,
Đêm ngày ngóng đợi quân vương cứu đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đầu đông mười quận gọi tân binh
Đầm nước Trần Đào máu đỏ sẫm
Trời biếc đồng không lặng chiến chinh
Một ngày bốn vạn quân chết trận
Giặc về nhúng máu rửa cung thương
Nốc rượu hét ca ngoài chợ quận
Dân chúng đêm ngày ngóng quân vương
Tiến từ phương bắc về giải hận

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]