13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch
Từ khoá: chiến tranh (271) thua trận (2)

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 20:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:10

悲青阪

我軍青阪在東門,
天寒飲馬太白窟。
黃頭奚儿日向西,
數騎彎弓敢馳突。
山雪河冰野蕭瑟,
青是烽煙白是骨。
焉得附書與我軍,
忍待明年莫倉卒。

 

Bi Thanh Bản

Ngã quân Thanh Bản tại đông môn,
Thiên hàn ấm mã Thái Bạch quật.
Hoàng đầu Hề nhi nhật hướng tây,
Sổ kỵ loan cung cảm trì đột.
Sơn tuyết, hà băng dã tiêu sắt,
Thanh thị phong yên, bạch thị cốt.
Yên đắc phụ thư dữ ngã quân,
Nhẫn đãi minh niên, mạc thảng thốt.

 

Dịch nghĩa

Quân ta đóng ở cửa đông Thanh Bản,
Trời rét căm căm, ngựa uống suối Thái Bạch.
Bọn mọi Hề trong bộ lạc “đầu vàng” như mặt trời phía tây,
Chỉ có vài tên kỵ binh mà cũng giương cung xông tới.
Núi, tuyết, sông băng, cánh đồng xơ xác,
Chỗ xanh là khói, chỗ trắng là xương khô.
Ước gì gửi được thư cho quân ta,
Hãy kiên nhẫn đợi sang năm, chớ nóng vội.


(Năm 756)

Sau khi thua trận Trần Đào, quân nhà Đường lại thua ở Thanh Bản. Đỗ Phủ lúc ấy ở Trường An cho rằng quân tổn thất như thế chưa nên đánh vội, hãy chờ mùa xuân năm sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa đông Thanh Bản quân ta trú
Lạnh trời cho ngựa uống hồ núi
Bóng xế, vài tên lính kỵ Hề,
Vẫn dám giương cung, ngựa xông tới.
Núi tuyết, sông băng, đồng hắt hiu,
Trắng ấy xương mà xanh ấy khói.
Ước gì thư đến được quân ta:
Cố đợi ra năm đừng nóng vội!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thanh Bản, quân ta trú cửa đông,
Nước khe ngựa uống lạnh như đồng.
Kỵ Hề thưa thớt như bóng xế,
Cũng vác cung tên doạ xung phong.
Sông băng núi tuyết đồng xơ xác,
Xương trắng cốt khô khói mờ xông.
Ước sao thư đến quân ta được,
Rán đợi tiết xuân hãy phản công.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huy Cận

Quân ta đồn trú cửa đông,
Ngựa uống hố núi, lạnh đồng trời mây.
Vài lính Hề, bóng xế tây,
Giương cung vẫn dám xông ngay ngựa vào.
Sông băng, núi tuyết, tiêu hao,
Trắng là xương, biếc ấy màu khói xa.
Ước gì thư đến quân ta,
Ráng chờ xuân tới, chớ mà vội chi.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh Bản, quân ta giữ cửa đông,
Thái Bạch, khe lạnh ngựa uống nước.
Hề tặc khăn vàng lúc xế chiều,
Thưa thớt ngựa, cung xông tới trước.
Núi tuyết sông băng đồng vắng lặng,
Khói xanh đài lửa trơ xương trắng.
Làm sao thư gửi đến quân ta,
Chớ vội, xuân sau chờ hẳn đặng.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thanh Bản quân ta giữ cửa đông,
Lạnh trời, ngựa uống nước suối bạc.
Bọn giặc Hoàng Đầu lúc xế tây,
Giương cung vài đứa xông trận mạc.
Sông băng, núi tuyết, đồng xơ xác,
Xanh ấy khói lang trắng xương lạc.
Ước gì thư gửi tới quân ta,
Chớ vội, sang xuân bày trận khác!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nơi Thanh Bản, cửa đông, quân sĩ đóng,
Đào núi cho ngựa uống, rét căm căm.
Hướng về tây quân Hồ cứ lăm lăm,
Vài lính kỵ cũng cung cầm xông tới.
Núi tuyết, sông băng, cánh đồng trơ trọi,
Nơi xanh là khói trận, trắng là xương.
Ai giúp ta mang thư tới chiến trường,
Hãy đợi sang năm, xin đừng nóng vội.

tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa đông Thanh Bản đóng quân,
Ngựa khe Thái Bạch uống gần đóng băng.
Về chiều, rợ có hay chăng,
Vài tên lính kỵ hung hăng đánh liều.
Sông băng, núi tuyết, tiêu điều,
Xanh là khói trận, trắng nhiều là xương.
Nhắn quân ta nếu có đường
‘‘Sang xuân, ráng đợi, địch đương yếu dần’’...

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Miền đông Thanh Bản quân ta đóng,
Suối Thái Bạch ngựa uống lạnh run.
Giặc Đầu vàng, lúc ngày tàn,
Vài tên cưỡi ngựa xông càn hung hăng.
Núi tuyết với sông băng, đồng vắng,
Trận: khói xanh, xương trắng bao gò.
Ước gì thư tới quân ta,
Tấn công gắng đợi mùa khô đúng thời!

tửu tận tình do tại
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân ta đóng tại cửa đông
Ngựa uống Thái Bạch khúc sông đục ngầu
Giặc Hề thuộc tộc Hoàng Đầu
Giương cung xốc ngựa ra mầu thị oai
Sông băng núi tuyết cỏ gai
Xanh mờ khói trận, xương cài trắng tinh
Ví thư gửi được quân mình
Khuyên chờ xuân tới xuất binh tốt trời.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quân ta giữ cửa đông Thanh Bản
Trời rét ngựa uống hang Thái Bạch
Bóng xế giặc Hồ chừng mấy tên
Cưỡi ngựa dương cung xông tới tấp
Núi tuyết sông băng đồng xác xơ
Xanh màu khói trận, trắng xương cốt
Ước thư gởi đến cho quân ta
Đợi đến năm sau đừng nóng ruột

12.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối