Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 06:29

別常徵君

兒扶猶杖策,
臥病一秋強。
白髮少新洗,
寒衣寬總長。
故人憂見及,
此別淚相忘。
各逐萍流轉,
來書細作行。

 

Biệt Thường trưng quân

Nhi phù do trượng sách,
Ngoạ bệnh nhất thu cường.
Bạch phát thiểu tân tẩy,
Hàn y khoan tổng trường.
Cố nhân ưu kiến cập,
Thử biệt lệ tương vương.
Các trục bình lưu chuyển,
Lai thư tế tác hàng.

 

Dịch nghĩa

Con đỡ cũng như thay chống gậy,
Ngã bệnh hơn một thu rồi.
Tóc bạc ít gội lại,
Áo lạnh thả lùng thùng.
Người cũ lo tới gặp,
Chia tay lần này nước mắt như muốn hết.
Đều bị lôi như bèo trôi chảy,
Thư tới có vài hàng nguệch ngoạc.


(Năm 765)

Trưng quân là người ở ẩn, được vua mời ra làm quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Con đỡ thay gậy chống,
Nằm bệnh hơn năm ròng.
Tóc bạc nay ít gội,
Áo lạnh thả lòng thòng.
Bạn cũ lo tới gặp,
Lần này lệ cạn không.
Đều cuốn như bèo chảy,
Nguệch ngoạc thư vài dòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con dìu đi còn nương cây gậy
Vậy đã là ngã bệnh hơn năm
Tóc tơ ít gội nhiều nằm
Thùng thình áo lạnh rộng banh ra rồi
Lo lắng nhiều bạn tôi tới gặp
Xa lần này nước mắt như khô
Nay như bèo nổi xô bồ
Vài hàng nguệch ngoạc lưu thư gửi người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con thay chống đỡ gậy đây,
Bệnh đau hơn một thu nay qua rồi.
Bạc đầu ít gội lại thôi,
Thùng thình áo lạnh rộng cơi ra dài.
Người xưa lo tới gặp ngài,
Lần này nước mắt chia tay cạn dòng.
Bị lôi như bèo trôi sông,
Viết thư nguệch ngoạc vài dòng quen thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời