Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 08:58

別蘇徯

故人有遊子,
棄擲傍天隅。
他日憐才命,
居然屈壯圖。
十年猶塌翼,
絕倒為驚籲。
消渴今如在,
提攜愧老夫。
豈知臺閣舊,
先拂鳳凰雛。
得實翻蒼竹,
棲枝把翠梧。
北辰當宇宙,
南嶽據江湖。
國帶風塵色,
兵張虎豹符。
數論封內事,
揮發府中趨。
贈爾秦人策,
莫鞭轅下駒。

 

Biệt Tô Hề

Cố nhân hữu du tử,
Khí trịch bạng thiên ngu.
Tha nhật liên tài mệnh,
Cư nhiên khuất tráng đồ.
Thập niên do tháp dực,
Tuyệt đảo vị kinh vu.
Tiêu khát kim như tại,
Đề huề quỹ lão phu.
Khởi tri đài các cựu,
Tiên phất phượng hoàng sồ.
Đắc thực phiên thương trúc,
Thê chi bả thuý ngô.
Bắc thần đương vũ trụ,
Nam nhạc cứ giang hồ.
Quốc đới phong trần sắc,
Binh trương hổ báo phù.
Số luận phong nội sự,
Huy phát phủ trung xu.
Tặng nhĩ Tần nhân sách,
Mạc tiên viên hạ câu.

 

Dịch nghĩa

Bạn cũ của ông có người ưa đi đây đi đó (tôi),
Buông mình đi tới tận góc trời.
Một ngày nào đó thương cho thân phận,
Hiển nhiên là bỏ hẳn dự tính thời trai trẻ.
Mười năm bị rã cánh,
Tới chỗ cùng cực rồi mà kêu sợ.
Bệnh tiểu đường tới giờ vẫn còn nguyên,
Thẹn cho cái thân già cần người nâng dắt.
Đâu biết các người làm quan quen biết xưa kia,
Là con chim phượng non vẫy cánh.
Nghiêng được ăn trái trúc biếc,
Đậu được vịn cành ngô xanh.
Sao bắc đang soi chiếu,
Núi nam cạnh sông hồ.
Nước toả sắc gió bụi,
Quân được triển khai sức mạnh.
Tính toán không lộ việc trong cơ quan,
Mở rộng cái hướng đi của cơ quan tỉnh.
Tặng anh cái roi ngựa của người nước Tần,
Nhưng xin chớ quất con ngựa nòi dưới xe.


(Năm 767)

Lời tự: "Phó Hồ Nam mạc" 赴湖南幕 (Đi nhận việc quan ở Hồ Nam).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ông có người bạn cũ,
Hiện vất vưởng chân trời.
Bữa trước buồn số mệnh,
Nay thôi dẹp chí trai.
Mười năm vì gãy cánh,
Cùng cực than với trời.
Tiểu đường vẫn như cũ,
Thân già ngượng vịn vai.
Không biết bạn quan cũ,
Nay cánh phượng tung bay.
Được ăn trái trúc chín,
Đậu trên cành ngô tươi.
Sao bắc hiện chiếu sáng,
Núi Nam gần sông ngòi.
Nước đang cảnh loạn lạc,
Quân cần luyện hẳn hoi.
Nội bộ bàn luận kín,
Quyền huyện tung ra ngoài.
Roi người Tần, tặng bác,
Chớ quất con ngựa nòi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn cũ có người ưa đây đó
Quăng mình đi tới tận xó trời
Một ngày thương phận nổi trôi
Yên nhiên đã hết tính thời trẻ trai
Mười năm vẫn dẻo dai đôi cánh
Tới chỗ cùng mới quýnh sợ kêu
Bây giờ lực cạn sức tiêu
Thẹn già đi đứng cần nhiều dắt nâng
Há biết nơi gác son ngày trước
Chim phượng non đã cất cánh bay
Tre xanh đáp xuống được ngay
Cành ngô đậu nghỉ khi ngày chuyển đêm
Trăng sao bắc trên nền vũ trụ
Núi phương nam chiếm cứ sông hồ
Phong trần bao phủ nước nhà
Đoàn quân khai triển sức ra beo hùm
Bàn bạc việc phong hàm nội bộ
Phát huy xu hướng của sở quan
Tặng anh bộ sách đất Tần
Và xin chớ quất ngựa thuần dưới xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời