Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 11:46

別董頲

窮冬急風水,
逆浪開帆難。
士子甘旨闕,
不知道裏寒。
有求彼樂土,
南適小長安。
別我舟楫去,
覺君衣裳單。
素聞趙公節,
兼盡賓主歡。
已結門閭望,
無令霜雪殘。
老夫纜亦解,
脫粟朝未餐。
飄蕩兵甲際,
幾時懷抱寬。
漢陽頗寧靜,
峴首試考盤。
當念著白帽,
采薇青雲端。

 

Biệt Đổng Đĩnh

Cùng đông cấp phong thuỷ,
Nghịch lãng khai phàm nan.
Sĩ tử cam chỉ khuyết,
Bất tri đạo lý hàn.
Hữu cầu bỉ lạc thổ,
Nam thích tiểu Trường An.
Biệt ngã chu tiếp khứ,
Giác quân y thường đan.
Tố văn Triệu công tiết,
Kiêm tận tân chủ hoan.
Dĩ kết môn lư vọng,
Vô lệnh sương tuyết tàn.
Lão phu lãm diệc giải,
Thoát túc triêu vị xan.
Phiêu đãng binh giáp tế,
Kỷ thì hoài bão khoan.
Hán Dương phả ninh tĩnh,
Hiện Thủ thí khảo bàn.
Đương niệm trước bạch mạo,
Thái vi thanh vân đoan.

 

Dịch nghĩa

Vào cuối mùa đông gió, nước mạnh,
Gió ngược nên khó kéo buồm.
Kẻ sĩ thiếu vị ngon,
Không biết rằng con đường cái đi trong lạnh rét.
Có ý muốn đi tìm nơi vui sống kia,
Nên đi về phía nam, chỗ được coi như Trường An thu nhỏ.
Chia tay tôi rồi ông xuống thuyền đi,
Tôi biết rằng áo ông mỏng tanh.
Thường nghe đến lòng hào hiệp của ông họ Triệu,
Nhất là hết lòng tiếp đãi các tân khách.
Đã tin chắc rằng có nơi ăn chốn ở,
Không sợ gì việc trải tuyết, phơi sương.
Lão già này cũng nhổ neo đây,
Mà gạo để nấu cơm chiều nay thì chưa có.
Cứ lênh đênh đênh sát cạnh vùng chiến tranh,
Chừng nào thì trong lòng mới hết lo.
Hán Dương thì yên tĩnh hơn,
Thử tìm về núi Hiện Thủ mà vui cuộc sống ở ẩn.
Cứ nghĩ đến việc chít khăn trắng,
Đi hái rau vi tại nơi có mây xanh.


(Năm 768)

Đổng Đĩnh còn viết là 董侹 hay 董挺 (?-812), tự Thứ Trung 庶中, người Vũ Lăng, xuất thân quan lại. Năm Đại Lịch thứ ba (768) gặp Đỗ Phru ở Tương Dương (có sách lại cho là tại Công An). Đổng Đĩnh từ Vũ Lăng tới Đặng Châu xin người cầm đầu châu này là Triệu công trợ giúp về kinh tế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước sông xiết: cuối đông,
Nước ngược buồm khó mở.
Nhà nho thiếu vị ngon,
Đường lạnh buốt, không rõ.
Xuôi nam: tựa Trường An,
Đất hứa cần tìm chỗ.
Chào tôi, lên thuyền đi,
Biết anh áo thường hở.
Có nghe tiếng Triệu công,
Thêm vui khách với chủ.
Đã hứa nhà cửa nhờ,
Chẳng nề sương tuyết phủ.
Già này cũng nhổ neo,
Cơm chiều gạo chưa có.
Lênh đênh cạnh chiến trường.
Chừng nào lòng thư thả.
Hán Dương bình yên hơn,
Hiện Thủ tìm vui thử.
Khăn trắng nghĩ định mang,
Hái vi chốn mây tụ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào cuối đông sóng cao mạnh gió
Thuyền ngược dòng nên khó kéo buồm
Kẻ sĩ đành thiếu vị ngon
Không hay đường thuỷ trong cơn đại hàn
Có ý cầu hân hoan nơi đó
Miền nam như thu nhỏ Trường An
Chia tay ông xuống thuyền nan
Mới hay quần áo ông toàn mỏng đơn
Nghe khen về Triệu công khí tiết
Luôn hết lòng thù tiếp khách tân
Yên bề chốn ở nơi ăn
Không có quan lệnh phai tàn tuyết sương
Thuyền lão già cũng toan cởi buộc
Gạo hết nên chưa được lót lòng
Lênh đênh ngay cạnh đao binh
Khi nào mới được trong lòng hết lo
Hán Dương khá rộng to cư trú
Hiện Thủ sơn thi cử địa bàn
Đội mũ trắng lòng lo toan
Rau vi hái tại mây xanh có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời