Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:32

巴西聞收宮闕送班司馬入京

聞道收宗廟,
鳴鑾自陝歸。
傾都看黃屋,
正殿引朱衣。
劍外春天遠,
巴西敕使稀。
念君經世亂,
匹馬向王畿。

 

Ba Tây văn thu cung khuyết, tống Ban tư mã nhập kinh

Văn đạo thu tông miếu,
Minh loan tự Thiểm quy.
Khuynh đô khan hoàng ốc,
Chính điện dẫn chu y.
Kiếm Ngoại xuân thiên viễn,
Ba Tây sắc sứ hi.
Niệm quân kinh thế loạn,
Thất mã hướng vương ky.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói đã lấy lại được nơi tông miếu vua,
Xe gắn chim loan kêu như chuông từ Thiểm Tây về.
Kinh đô từng nghiêng ngửa nay thấy lại nhà vàng,
Nơi điện chính áo đỏ đi tới.
Ngày huy hoàng nơi Kiếm ngoại xa xôi,
Tại vùng Ba tây đại diện nhà vua thấy vắng bóng.
Biết ông đã từng trải đời loạn,
Nay cưỡi ngựa về nơi đất vua.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tông miếu nghe thu lại,
Xe loan rời Thiểm về.
Kinh đô, nhà vàng nát,
Chính điện, áo đỏ lè.
Kiếm Ngoại, trời xa tít,
Ba Tây, sứ vắng hoe.
Biết ông trải đời loạn,
Cưỡi ngựa về kinh kỳ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe tôn miếu giờ này thu lại,
Từ Thiểm Châu nhạc ngựa trở về.
Mái xe vàng xuất hiện ở kinh đô,
Quan áo đỏ đến chầu ngay cung điện.
Ngoài Kiếm Các nơi trời xa xuân đến,
Tây đất Ba xứ giả hiếm làm sao!
Nghĩ đến ông, đời loạn chịu ba đào,
Giờ một ngựa về kinh kì vội vã.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe lấy lại được nơi tông miếu
Từ Thiểm châu xe kiệu vua về
Nhà vàng lại sáng kinh kì
Các quan áo đỏ ra vô triều đình
Xuân lại về tới vùng Kiếm Các
Nơi Ba tây lác đác sứ thần
Biết ông loạn lạc gian truân
Nay trên lưng ngựa tiến lần kinh đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói thu hồi tông miếu vua,
Xe loan nhạc ngựa Thiểm Tây qua.
Kinh đô nghiêng ngửa nhà vàng lại,
Nơi điện chính quan đi tới nhà.
Kiếm Các huy hoàng nơi ngoại vắng,
Ba Tây đại diện vua đâu ra.
Biết ông từng trải qua đời loạn,
Nay cưỡi ngựa về nơi đất vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời