巴西驛亭觀江漲,呈竇十五使君其一

轉驚波作怒,
即恐岸隨流。
賴有杯中物,
還同海上鷗。
關心小剡縣,
傍眼見揚州。
為接情人飲,
朝來減半愁。

 

Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 1

Chuyển kinh ba tác nộ,
Tức khủng ngạn tuỳ lưu.
Lại hữu bôi trung vật,
Hoàn đồng hải thượng âu.
Quan tâm tiểu Diệm huyện,
Bàng nhãn kiến Dương Châu.
Vị tiếp tình nhân ẩm,
Triêu lai giảm phiến sầu.

 

Dịch nghĩa

Cứ di chuyển thì ớn sóng nổi giận,
Dừng lại thì ngại bờ trôi theo dòng.
Nhờ có cái thứ trong chén,
Mà cùng nổi trên biển như đàn chim âu.
Nếu để ý đến thì thấy huyện Diệm nhỏ xíu,
Khi liếc mắt nhìn lại thấy rõ được Dương Châu.
Nhờ tiếp rượu với người bạn thân,
Mà khi chiều đến, lòng sầu giảm bớt.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đi, sợ sóng nổi giận,
Nghỉ, ngại bờ theo dòng.
Nhờ có cái trong chén,
Trên biển, với âu cùng.
Chú ý Diệm huyện bé,
Liếc ngang Dương châu trông.
Vì người thân chăm chuốc,
Chiều tới buồn vơi lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sóng nổi giận làm người kinh hãi,
Sợ bờ này rồi phải chảy bay.
May nhờ nước ở chén này,
Mà ta không giống như bầy hải âu!
Đất Diễm Huyện biết đâu sẽ tới,
Cảnh Dương Châu thấy lại cũng nên.
Chén mồi bên cạnh người quen,
Sáng về lòng thấy nỗi phiền sẻ đôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi thì e sóng kia giận dữ
Ở cũng lo bờ lở theo dòng
May nhờ chút rượu chén trong
Mà ta thấy nổi như cùng hải âu
Nếu quan tâm ta cầu huyện Diệm
Lơ đãng nhìn lại kiến Dương Châu
Bạn thân đãi rượu đêm thâu
Sáng ra thấy giảm nửa sầu nặng mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Di chuyển thì e sóng nổi hờn,
Lại dừng thì ngại trôi theo dòng.
Nhờ có trong cái chén kia,
Mà nổi trên biển như đàn chim âu.
Để ý thấy rằng huyện Diệm nhỏ,
Liếc mắt nhìn thấy rõ Dương Châu.
Tiếp rượu nhờ người bạn thân,
Mà khi chiều đến sầu dần giảm đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời