Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 22:15

陪王侍禦宴通泉東山野亭

江水東流去,
清樽日復斜。
異方同宴賞,
何處是京華。
亭景臨山水,
村煙對浦沙。
狂歌過於勝,
得醉即為家。

 

Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình

Giang thuỷ đông lưu khứ,
Thanh tôn nhật phục tà.
Dị phương đồng yến thưởng,
Hà xứ thị kinh hoa.
Đình cảnh lâm sơn thuỷ,
Thôn yên đối phố sa.
Cuồng ca quá vu thắng,
Đắc tuý tức vi gia.

 

Dịch nghĩa

Nước sông chảy về đông,
Ly trong bóng chiều tà.
Mỗi người một nẻo nhưng cùng hưởng tiệc,
Nơi nào mới là đất kinh đô.
Cảnh đình có sông núi,
Khói trong làng phủ bến sông.
Hát nghêu thật quá vui,
Được say sưa cũng như là ở nhà rồi.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước sông chảy về đông,
Chiều tà chén rượu trong.
Nào nơi, chốn đô hội,
Khác chốn, tiệc cùng chung.
Khói làng trùm bãi bến,
Cảnh đình có núi sông.
Nghêu ngao thật thoả thích,
Được say là thoả lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước sông cứ đông xuôi,
Chén trong ngày nghiêng ngả.
Nơi nào đất kinh đô,
Cùng hưởng các nơi lạ.
Cảnh đình nước non gần,
Bến nước khói xóm toả.
Hát ngao thật bứa bừa,
Được say, thấy hả dạ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nước xuôi về Đông chảy,
Rượu ngọt ánh chiều tà.
Đất lạ cùng yến tiệc,
Nơi nào là kinh đô?
Đình cảnh nhìn non nước,
Khói làng bến cát dài.
Cuồng ca thêm thoả thích,
Có rượu đó nhà rồi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông vẫn về đông xuôi chảy
Chén trong tay nắng quái chiều tà
Lạ phương cùng hưởng tiệc hoa
Nơi nào mới đúng gọi là kinh đô?
Cảnh quanh đình nhấp nhô sông núi
Khói trong làng lan phủ bến sông
Quá vui ca hát cuồng ngông
Được say đất lạ cũng không khác nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời