Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:33

陪王使君晦日泛江就黃家亭子二首其一

山豁何時斷,
江平不肯流。
稍知花改岸,
始驗鳥隨舟。
結束多紅粉,
歡娛恨白頭。
非君愛人客,
晦日更禁愁。

 

Bồi Vương sứ quân hối nhật phiếm giang tựu Hoàng gia đình tử kỳ 1

Sơn khoát hà thời đoạn,
Giang bình bất khẳng lưu.
Sảo tri hoa cải ngạn,
Thuỷ nghiệm điểu tuỳ chu.
Kết thúc đa hồng phấn,
Hoan ngu hận bạch đầu.
Phi quân ái nhân khách,
Hối nhật cánh câm sầu.

 

Dịch nghĩa

Hang núi thông suốt kia nứt ra từ hồi nào,
Dòng sông phẳng lặng không có chịu trôi.
Mới biết hoa thay đổi bờ,
Vừa nghiệm ra rằng chim cứ bám sát thuyền.
Các ca nữ sao trang điểm lắm phấn hồng,
Tôi trước cảnh vui vẻ náo nhiệt thấy giận vì mình đầu bạc.
Trừ khi anh là người khách mến người,
Nếu không ngày cuối tháng này không làm bớt được buồn.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hang núi nứt tự bao giờ,
Dòng sông phẳng lặng hững hờ không trôi.
Cứ tưởng hoa đổi bờ rồi,
Mới hay chim sát thuyền trôi trên dòng.
Trang điểm sao lắm phấn hồng,
Giận vì đầu bạc, trong lòng kém vui.
Trừ phi là khách mến người,
Cái ngày cuối tháng chẳng vơi được sầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thung lũng núi bao giờ mới đứt?
Sông phẳng yên nước chẳng chịu trôi.
Cho hay hoa đổi bờ rồi,
Mới biết chim vẫn còn bơi theo thuyền.
Gái đẹp duyên tóc xanh vừa buộc,
Vui chơi này thương tiếc bạc đầu.
Chẳng vì thương khách gì đâu,
Vào đêm cuối tháng nỗi sầu lại tăng!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hang núi thông bao giờ mới hết?
Sông phẳng lì mà nước chẳng trôi
Vừa hay hoa đổi bờ rồi
Nghiệm ra chim vẫn cứ bay theo thuyền
Sức phấn hồng có duyên ca nữ
Trước cảnh vui hận đã bạc đầu
Trừ khi chủ khách mến nhau
Chứ ngày cuối tháng nỗi sầu khó kham.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời