陪鄭廣文遊何將軍山林其四

旁舍連高竹,
疏籬帶晚花。
碾渦深沒馬,
藤蔓曲藏蛇。
詞賦工無益,
山林跡未賒。
盡撚書籍賣,
來問爾東家。

 

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4

Bàng xá liên cao trúc,
Sơ ly đới vãn hoa.
Niễn oa thâm một mã,
Đằng mạn khúc tàng xà.
Từ phú công vô ích,
Sơn lâm tích vị xa.
Tận niễn thư tịch mại,
Lai vấn nhĩ đông gia.

 

Dịch nghĩa

Sát cạnh nhà là bụi trúc cao,
Hàng rào thưa còn xót lại bông hoa.
Ước xoáy lút đầu ngựa,
Dây leo như rắn cuộn.
Công viết thơ thật vô ích,
Nếu dấu vết nơi núi rừng chưa đặt tới.
Đem bán hết các sách vở đi,
Nhà phía đông kia thử tới hỏi xem.


(Năm 753)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tre cao liền cạnh nhà,
Rào thưa sót hoa cũ.
Rắn cuộn tròn, bụi gai,
Ngựa lụt đầu,nước lũ.
Vô ích công làm thơ,
Vết núi rừng chưa đủ.
Bán sạch sách vở đi,
Nhà đông thử tới gạ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sát cạnh nhà bụi tre cao ráo
Hàng rào thưa vài đoá hoa tàn
Nước sâu ngựa lút đầu chìm
Trong cây leo rắn ẩn tàng cuộn khoanh
Làm thơ thật uổng công phí sức
Dấu núi rừng chưa đạt tới nơi
Sách đem bán hết cho rồi
Nhà đông thử tới hỏi coi thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sát cạnh nhà là bụi trúc cao,
Rào thưa còn sót những bông hoa.
Nước sâu xoáy lút ngang đầu ngựa,
Rắn khoanh như cuộn dây leo vào.
Vô ích viết thơ công thật uổng,
Nếu chưa tới viếng núi rừng cao.
Hãy đem sách vở cho đi hết,
Thử tới nhà đông xem hỏi sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời