Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:09

陪李七司馬皂江上觀造竹橋,即日成,往來之人免冬寒入水,聊題斷作,簡李公其二

把燭成橋夜,
回舟坐客時。
天高雲去盡,
江迥月來遲。
衰謝多扶病,
招邀屢有期。
異方乘此興,
樂罷不無悲。

 

Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 2

Bả chúc thành kiều dạ,
Hồi chu toạ khách thì.
Thiên cao vân khứ tận,
Giang quýnh nguyệt lai trì.
Suy tạ đa phù bệnh,
Chiêu yêu lũ hữu kỳ.
Dị phương thừa thử hứng,
Lạc bãi bất vong bi.

 

Dịch nghĩa

Cầm đuốc xong cầu ngay trong đêm,
Thuyền về lúc khách ngồi.
Trời cao mây tan hết,
Sông cong trăng mọc chậm.
Già yếu lắm bệnh tật,
Mời kéo hẹn nhiều lần.
Nơi lạ nhân hứng này,
Vui hết không quên được buồn.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đốt đuốc đêm, cầu xong,
Lúc về khách thuyền giong.
Mây tan hết, trời rộng,
Trăng chậm tới, sông cong.
Già yếu thêm lắm bệnh,
Chèo kéo hẹn lắm vòng.
Gặp cơn hứng nơi lạ,
Vui hết, chẳng khuây lòng.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Dựng cầu đêm giữa đuốc,
Thuyền về khách muốn lui.
Trời cao mây bay hết,
Sông xa trăng muộn rồi.
Sức yếu lại lắm bệnh,
Còn nhiều lần muốn mời.
Xứ lạ nhân cao hứng,
Vui hết sợ buồn thôi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầu làm xong trong đêm dưới đuốc
Thuyền về trong lúc khách còn ngồi
Trời cao mây đã tản bay
Sông xa trăng tới phương tây chậm rì
Lắm bệnh tật thân suy yếu đuối
Lại được mời níu kéo nhiều phen
Lạ nơi nhân hứng nổi lên
Hết vui vẫn chẳng là không được buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời