Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 20:55

陪李七司馬皂江上觀造竹橋,即日成,往來之人免冬寒入水,聊題斷作,簡李公其一

伐竹為橋結构同,
褰裳不涉往來通。
天寒白鶴歸華表,
日落青龍見水中。
顧我老非題柱客,
知君才是濟川功。
合觀卻笑千年事,
驅石何時到海東?

 

Bồi Lý thất tư mã Tạo giang thượng quan tạo trúc kiều, tức nhật thành, vãng lai chi nhân miễn đông hàn nhập thuỷ, liêu đề đoạn tác, giản Lý công kỳ 1

Phạt trúc vi kiều kết cấu đồng,
Khiên thường bất thiệp vãng lai thông.
Thiên hàn bạch hạc quy hoa biểu,
Nhật lạc thanh long kiến thuỷ trung.
Cố ngã lão phi đề trụ khách,
Tri quân tài thị tế xuyên công.
Hợp quan khước tiếu thiên niên sự,
Khu thạch hà thì đáo hải đông?

 

Dịch nghĩa

Chặt tre làm cầu vừa kết thúc,
Áo xiêm không phải vé để lội qua.
Trời lạnh hạc trắng về chỗ nơi cũ,
Mặt trời xế rồng xanh thấy giữa dòng nước.
Cứ nhờ lão già này, đâu có phải là khách đề cột,
Biết tài của ông có công vượt sông vậy.
Vui mừng nên cười chuyện ngàn năm trước,
Đó là chuyện đuổi đá, như thế khi nào mới tới biển đông được.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gây dựng cầu tre bắc mới xong
Vén xiêm người khỏi lội qua sông
Trời sương hạc trắng tìm đầu nhịp
Bóng xế rồng xanh hiện giữa dòng
Đề cột thẹn tôi già nhỡ lứa
Chở người mừng bạn gắng nên công
Tiệc vui cười chuyện nghìn năm cũ
Đuổi đá bao giờ tới bể đông?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chặt tre, cầu cất mới vừa xong,
Áo xiêm khỏi vén lúc qua sông.
Trời se, hạc trắng bay trên đỉnh,
Bóng xế, rồng xanh hiện dưới dòng.
Đề cột khách già nào phải tớ,
Vượt sông công lớn đó nhờ ông.
Vui mừng ngạo chuyện ngàn năm trước,
Đuổi đá khi nào tới biển đông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Chặt tre làm cầu bắc vừa xong,
Không phải xắn quần đường vẫn thông.
Trời hàn hạc trắng đỗ đầu trụ;
Nhật lặn rồng xanh thấy giữa sông.
Chỉ tiếc tôi già không viết cột;
Mới hay ông giỏi đã xong công.
Tiệc vui mừng việc ngàn năm thú,
Đắp đá bao giờ tới biển đông?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chặt tre làm cầu vừa kết thúc
Áo xiêm không phải buộc lội qua
Trời hàn hạc trắng bay về
Rồng xanh nắng xế loe ngoe giữa dòng
Chiếu cố ta, lão không đề cột
Biết tài ông làm tốt việc sông
Lúc vui, cười chuyện ngàn năm
Khi nào cầu đá mới vòng biển đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời